ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
183 Integrated Chinese 2. 1. Level 2, Part 1/ 2. Level 2, Part 2 2010 CHK SHELVES
12 The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. - 2013 e-Journals
283 Surgical Pathology Clinics (online journal), volume 1-6 (4 issues/volume) - 2008-2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
284 Clinics in Laboratory Medicine (online journal), volume 22-33 (4 issues/volume) - 2002-2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
285 Primary Care: Clinics in Office Practice (online journal), volume 31-40 (4 issues/volume) - 2004-2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
481 Needle Core Biopsy of Lymph Nodes Alan D. Ramsay 2014 CHK SHELVES
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
567 Linking Architecture and Education: Sustainable Design of Learning Environments Anne Taylor 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
928 Neuropathology Bette K Kleinschmidt-DeMasters 2017 CHK SHELVES
565 Power Speed ENDURANCE Brian MacKenzie 2012 CHK SHELVES
489 Tumors of the Peripheral Nervous System C. R. Antonesc 2013 CHK SHELVES
564 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
882 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
543 Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2 Elizabeth A. Montgomery 2012 CHK SHELVES
483 WHO Classification of Tumours of the Female Reproductive Organs International Agency for Research on Cancer 2014 CHK SHELVES
897 The Survival Doctor's Complete Handbook James Hubbard 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
908 Analytical Separation Science, 5 Volume Set 1st Edition Jared Anderson, Alain Berthod, Veronica Pino, Apryll M. Stalcup 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
903 The Philadelphia Chromosome Jessica Wapner 2014 ดำเนินการจัดซื้อ
893 How to be a more successful language learner Joan Rubin & Irene Thompson c1994. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
475 Essentials of Tortoise Medicine and Surgery John Chitty, Aidan Raftery 2013 CHK SHELVES
558 Ultimate Push-ups for the Awesome Physique John e. Peterson 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
891 Biopsy Interpretation of the Bladder (3rd ed) Jonathan Epstein 2016 CHK SHELVES
510 Teaching Atlas of Mammography Laszlo Tabar 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
896 Essentials Of Medical Genetics For Health Professionals Laura M. Gunder McClary 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
952 The Parkour Roadmap Max Henry 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
557 Beyond Bigger Leaner Stronger Michael Matthews 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
541 Biopsy Interpretation of the Liver Michael Torbenson 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
410 Key Thinkers on Space and Place Phil Hubbard,Rob Kitchin 2011 CHK SHELVES
907 The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies Raza Mir 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
931 The Book of Cells Richard Mac DeMay 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ