ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
301 500 ล้านปีของความรัก เล่ม 1 ชัชพล เกียรติขจรธาดา, น.พ. 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
302 รินชินเร ตรรกะ...ปริศนาคดีอาถรรพ์...เกมฆาตกรรม เล่ม1-3 อัยย์ 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
303 ไขรหัสรวยด้วยจิตหยั่งรู้ สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
304 ไขรหัสลับ ขุมทรัพย์เงินล้าน สุวิจักขณ์ ศรีอาริย์ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
305 Practical Soft Tissue Pathology: A Diagnostic Approach Jason L. Hornick 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
306 Practical Breast Pathology: A Diagnostic Approach Kristen A. Atkins 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
307 For the Love of Physics From the End of the Rainbow to the Edge Of Time - A Journey Through the Wonders of Physics Walter Lewin 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
308 Remembering the Kanji Vol.1-3 James W. Heisig 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
309 Japanese from Zero! vol.1-4 George Trombley, Yukari Takenaka 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
310 Living Language Complete Series: 1.Living Language Japanese // 2.Living Language Chinese // 3.Living Language English Living Language 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
311 Escape from Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West Blaine Harden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
312 Do We Really Understand Quantum Mechanics? Franck Laloë 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
313 Men's Hairdressing Maurice Lister 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
314 Haircutting and Styling Milady 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
315 The Men's Hair Book Rogelio Samson 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
316 The Curly Hair Book Rogelio Samson 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
317 The Paradoxical Brain Narinder Kapur et al. 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
318 Oxidative Stress in Vertebrates and Invertebrates: Molecular Aspects of Cell Signaling Tahira Farooqui, Akhlaq A. Farooqui 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
319 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ และกรณีศึกษาของไทย จุมพล หนิมพานิช 2011 CHE SHELVES
320 Second International Handbook of Science Education Barry J. Fraser, Kenneth G. Tobin, Campbell J. McRobbie, editors 2012 Download Fulltext
321 CLAMP North Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
322 CLAMP South Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
323 Bone G. P. Nielsen, Andrew E. Rosenberg 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
324 Diagnostic Pathology Transplant Patholog Anthony Chang, Aliya N. Husain, Ilyssa O Gordon 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
325 CLAMP in Context Dani Cavallaro 2012 CHK SHELVES
326 The Brigham Intensive Review of Internal Medicine Ajay K. Singh, Joseph Loscalzo 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
327 USMLE Step 1 QBook (Kaplan Medical Books) 6th Edition Kaplan 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
328 Essential Med Notes 2013 Curtis Woodford 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
329 Current Concepts in Soft Tissue Pathology Elizabeth A Montgomery 2011 CHK SHELVES
330 Current Concepts in Cardiovascular Pathology Gayle L. Winters 2012 CHK SHELVES