ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
331 Viral Hepatitis Howard C. Thomas, Arie J.Zuckerman 2013 Download Fulltext
332 Changing Relationships Malcolm Brynin (Editor), John Ermisch (Editor) 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
333 Cryptosporidium: parasite and disease Simone M. Cacciò 2013 Download Fulltext
334 เสียดาย คนอินเดียไม่ได้อ่าน ใบพัด 2013 CHK SHELVES
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
336 Tales and Traditions: Readings in Chinese Literature Series vol.1-4 Yun Xiao et al. 2010 CHK SHELVES
337 The Lady in the Painting Claudia Ross 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
338 The Last Fantasy : The Origin เล่ม 1-6 แสงจันทร์ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
339 Grammar นอกกรอบ ไม่นอกเรื่อง เล่ม 1-3 Jong Min Choi 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
340 นวนิยายแปลเรื่อง ขมังเวทล่าสังหาร เล่ม 1-10 โจอี้ ตงฟาง 2012 CHK SHELVES
341 Good Shape Save Cost โคตรประหยัด ขจัดอ้วน จอห์น วิญญู วงศ์สุรวัฒน์ 2013 CHK SHELVES
342 ทาสกุหลาบ Zita Law 2007 CHK SHELVES
343 Female Serial Killers: How and Why Women Become Monsters Vronsky, Peter 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
344 Sexual Homicide: Patterns and Motives Ressler, Robert K. 1995 ไม่ผ่านการพิจารณา
345 The Theoretical Minimum: What You Need to Know to Start Doing Physics [Hardcover] Leonard Susskind (Author), George Hrabovsky (Author) 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
346 Quantum Mechanics: The Theoretical Minimum Leonard Susskind (Author), Art Friedman (Author) 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
347 Hematopathology Pearls Da Zhang 2012 CHK SHELVES
348 Neoplastic Hematopathology: An Atlas and Concise Guide Cherie H. Dunphy 2012 CHK SHELVES
349 Lippincott's Concise Illustrated Anatomy: Thorax, Abdomen & Pelvis Ben Pansky 2012 CHK SHELVES
350 Atlas of Interstitial Lung Disease Andrew Churg 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
351 Genetic Steroid Disorders Maria I. New et al. 2013 Download Fulltext
352 Recognition Receptors in Biosensors (Hardback) Mohammed Zourob, Souna Elwary, Ali Khademhosseini 2010 Download Fulltext
353 Nanostructured Materials for Electrochemical Biosensors (Nanotechnology Science and Technology Series) (Hardback) Umasankar Yogeswaran, S. Ashok Kumar, Shen-ming Chen 2010 CHK SHELVES
354 surgical management of benign esophageal disorders The Chicago approach Fisichella MP et al 2014 Download Fulltext
355 Health Literacy and School-Based Education Ray Marks 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
356 100 Journeys for the Spirit Pico Iyer 2010 CHK SHELVES
357 Exercise Biochemistry Vassilis Mougios 2006 CHK SHELVES
358 Bodyweight Strength Training Anatomy Bret Contreras 2013 Download Fulltext
359 The Swimming Triangle: A Holistic Approach to Competitive Swimming Nick Baker 2012 CHK SHELVES
360 Life: Extraordinary Animals, Extreme Behaviour Martha Holmes 2010 CHK SHELVES