ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
691 Critical Discourse Analysis (4 Volume Set) Ruth Wodak 2013 Download Fulltext
692 Remembering Simplified Hanzi (vol.1-2) James W. Heisig 2012 CHK SHELVES
693 Remembering Traditional Hanzi (vol.1-2) James W. Heisig 2012 CHK SHELVES
694 The Empress of China Pan Pu 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
695 Make It Stick: The Science of Successful Learning Peter C. Brown 2014 CHK SHELVES
696 How Learning Works Susan A. Ambrose 2010 CHK SHELVES
697 Relearning to See Thomas Quackenbush 2000 CHK SHELVES
698 มิชชั่น กินพอสสิเบิล วิชัย มาตกุล 2015 CHK SHELVES
699 เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่สำเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ Hiroyuki INOUE 2015 CHK SHELVES
700 บันทึกคดีพิศวง (7เล่ม/ชุด) กวนเฉิน 2015 CHK SHELVES
701 Proceedings of 2005 ISES World Solar Congress Goswami, D.Y. 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
702 Nurturing child and adolescent spirituality : perspectives from the world's religious traditions Karen-Marie Yust 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
703 Little Buddhas Children and Childhoods in Buddhist Texts and Traditions Vanessa R. Sasson 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
704 Children and Childhood in World Religions Primary Sources and Texts Don S. Browning (Editor), Marcia J. Bunge 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
705 Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings John E. Hunter and Frank L. Schmidt 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
706 A Photographic Atlas for the Anatomy and Physiology Laboratory Kent M. Van De Graaff 2011 CHK SHELVES
707 A Systematic Approach to Dermatopathology: A Color Atlas Fred F. Soeprono 2012 CHK SHELVES
708 Tumors of the Thyroid and Parathyroid Glands Juan Rosai 2015 CHK SHELVES
709 Atlas of Dermatopathology: Practical Differential Diagnosis by Clinicopathologic Pattern Gunter Burg 2015 CHK SHELVES
710 Dermatology for Advanced Practice Clinicians Margaret Bobonich 2014 CHK SHELVES
711 Ocular Pathology Case Reviews Amir A. Azari 2014 CHK SHELVES
712 Diagnostic Pathology: Placenta Amy Heerema-McKenney 2014 CHK SHELVES
713 The Washington Manual of Oncology Ramaswamy Govindan 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
714 Hospital Architecture Christine Nickl-Weller 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
715 Eco Living Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
716 Offices Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
717 ตี๋เหรินเจี๋ย เทพนักสืบ (4เล่ม/ชุด) อันนาฟางฟาง 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
718 100 No-Equipment Workouts Neila Rey 2013 CHK SHELVES
719 The Golden Lands: Cambodia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailand & Vietnam (Architecture of the Buddhist World) Vikram Lall 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
720 Human Gross Anatomy Anthony B. Olinger 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...