ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
781 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง FITJUNCTIONS 2015 ดำเนินการจัดซื้อ
782 Esuss fables จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
783 MICROBIOTA ธิดากานต์ ริจิพัฒนกุล 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
784 แสนรัก อยุทธ์ 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
786 สุดยอดนักคณิตศาสตร์ สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
787 สุดยอดนักฟิสิกส์โลก สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
788 สุดยอดนักเคมีโลก สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
789 อารยธรรมสุดยอด สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
790 สุดยอดนักชีววิทยา สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
791 กำเนิดสปีชีส์ (THE ORIGIN OF SPECIES) นำชัย ชีววิวรรธน์ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
793 Neighbouring Nobel: The History of Thirteen Danish Nobel Prizes Henry Nielsen, Keld Nielsen 2001 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
795 Nobel Prize Winners: An H.W. Wilson Biographical Dictionary, Volume 1 Tyler Wasson, Gert H. Brieger นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
796 Langman's Medical Embryology T. W. Sadler 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
797 101 Great Science Experiments Neil Ardley CHK SHELVES
798 Biochemistry (Lippincott Illustrated Reviews Series) Denise R. Ferrier PhD 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
799 Amino acids : biochemistry and nutrition Guoyao Wu 2013 CHK SHELVES
800 Parkour Strength Training: Overcome Obstacles for Fun and Fitness Ryan Ford & Ben Musholt 2016 รอพิจารณา
801 Bear with me หัวล้านได้หมี (และที่เขี่ยบุหรี่บนมอเตอร์ไซค์) ภูมิชาย บุญสินสุข 2015 CHK SHELVES
802 คำนี้ดี ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 CHK SHELVES
803 Everyday story ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
804 นิทานล้านบรรทัด ประภาส ชลศรานนท์ 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
805 มีเพื่อนเป็นภูเขา ประภาส ชลศรานนท์ 2015 CHK SHELVES
806 The Sword of Summer (Magnus Chase and the Gods of Asgard #1) Rick Riordan 2015 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
807 A Court of Thorns and Roses (A Court of Thorns and Roses #1) Sarah J. Maas ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
808 The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teaching by Exploring the Biology of Learning James E. Zull 2002 Download Fulltext
809 The Fault in Our Stars John Green 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
810 When Breath Becomes Air Kalanithi, Paul 2016 CHK SHELVES