ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
901 เปลี่ยนวิธีทำงานแค่ 1% คุณก็จะแซงหน้าคน 99% ได้แล้ว โคโนะ เอตาโร่ 2557 ดำเนินการจัดซื้อ
902 แค่ทำให้คนเก่งขึ้น 1% คุณก็จะทำงานน้อยลง 99%ค โคโนะ เอตาโร่ 2558 ดำเนินการจัดซื้อ
903 The Philadelphia Chromosome Jessica Wapner 2014 ดำเนินการจัดซื้อ
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext
905 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
906 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 เสนอซ้ำ
907 The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies Raza Mir 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
908 Analytical Separation Science, 5 Volume Set 1st Edition Jared Anderson, Alain Berthod, Veronica Pino, Apryll M. Stalcup 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
909 UNESCO on the Ground: Local Perspectives on Intangible Cultural Heritage (Encounters: Explorations in Folklore and Ethnomusicology) Michael Dylan Foster 2015 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
912 วิศวกรรมไมโครเวฟ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2559 ดำเนินการจัดซื้อ
913 The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage (Routledge Companions) Peter Davis 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
915 เพียงหนึ่งใจ เซินไป๋เซ่อ 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
916 In the Self's Place Jean-Luc Marion 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
917 เทคนิคเนื้อเยื่อพืช รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี 2551 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
919 พจนานุกรมปฐพีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา 2551 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
920 การปรับปรุงพันธุ์พืช ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2553 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
921 ปฐพีวิทยา นิยม บุญพิคำ 2543 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
923 Religion and Development in the Asia-Pacific: Sacred places as development spaces Matthew Clarke, Anna Halafoff 2017 ดำเนินการจัดซื้อ
924 ดวงใจพญาเหยี่ยว อินตรา 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
925 Human of New York Stories : เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก Brandon Stanton พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559 ไม่ผ่านการพิจารณา
926 Leong's Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology Runjan Chetty 2016 CHK SHELVES
927 Modern Soft Tissue Pathology Markku Miettinen 2017 CHK SHELVES
928 Neuropathology Bette K Kleinschmidt-DeMasters 2017 CHK SHELVES
929 Neoplastic Dermatopathology David S. Cassarino 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
930 Nonneoplastic Dermatopathology Brian J Hall 2016 CHK SHELVES