ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
183 Integrated Chinese 2. 1. Level 2, Part 1/ 2. Level 2, Part 2 2010 CHK SHELVES
12 The Journal of orthopaedic and sports physical therapy. - 2013 e-Journals
283 Surgical Pathology Clinics (online journal), volume 1-6 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
284 Clinics in Laboratory Medicine (online journal), volume 22-33 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
285 Primary Care: Clinics in Office Practice (online journal), volume 31-40 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
361 Life of the Past Series : 1.The Complete Dinosaur, 2.Earth Before the Dinosaurs 1. Thomas R. Holtz, 2. Sebastien Steyer 2012 CHK SHELVES V.1-2
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
511 Close-Up Book Set; 1.The Human Body, 2.Cosmos, 3.The Natural World 1.John Clancy, 2.3.Giles Sparrow 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
477 Diagnostic Pathology Series: 1.Familial Cancer Syndromes 2.Transplant Pathology 1.Vania Nose, et al. 2. Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext
2018 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
213 Einstein Gravity in a Nutshell A. Zee 2013 CHK SHELVES
545 Diagnostic Pathology : Spleen Aaron Auerbach 2014 CHK SHELVES
677 Spleen Aaron Auerbach 2013 CHK SHELVES
205 The Men's Health Big Book: Getting Abs Adam Bornstein 2012 CHK SHELVES
1018 This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor Adam Kay 2017 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือพิจารณา
864 Oxford Textbook of Vertigo and Imbalance Adolfo Bronstein 2013 CHK SHELVES
530 Cytohistology of Focal Liver Lesions Aileen Wee 2014 CHK SHELVES
326 The Brigham Intensive Review of Internal Medicine Ajay K. Singh, Joseph Loscalzo 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
979 McCracken's Removable Partial Prosthodontics Alan B. Carr 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
220 Grow Fruit Alan Buckingham 2010 CHK SHELVES
481 Needle Core Biopsy of Lymph Nodes Alan D. Ramsay 2014 CHK SHELVES
479 Pathology of the Mediastinum Alberto M. Marchevsky 2014 CHK SHELVES
179 Mathematical Excursions to the World's Great Buildings Alexander J. Hahn 2012 CHK SHELVES
666 The Shulgin Index, Volume One: Psychedelic Phenethylamines and Related Compounds Alexander T. Shulgin 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
984 Antibiotics and Antiseptics in Periodontal Therapy Alexandrina L Dumitrescu 2011 รอตรวจสอบการ Download Fulltext
43 Tuttle Learning Chinese Characters Alison Matthews 2007 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...