ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
309 Japanese from Zero! vol.1-4 George Trombley, Yukari Takenaka 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
93 Phi: A Voyage from the Brain to the Soul Giulio Tononi 2012 CHK SHELVES
244 Heavenly Mathematics: The Forgotten Art of Spherical Trigonometry Glen Van Brummelen 2012 CHK SHELVES
701 Proceedings of 2005 ISES World Solar Congress Goswami, D.Y. 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
529 Thyroid Fine Needle Aspiration Grace C. H. Yang 2013 CHK SHELVES
111 Physical Therapy Prescriptions for Musculoskeletal Disorders Grant Cooper 2010 CHK SHELVES
104 Clinical Neurology 8th ed. Greenberg, David A. 2012 CHK SHELVES
40 Do Due Diligence: Cutting Through The Crap in Network Marketin Greg Hartmann 2010 CHK SHELVES
248 Developmental Neurobiology Greg Lemke 2009 CHK SHELVES
426 Clinical Anatomy of the Spine, Spinal Cord, and Ans (Third Edition) Gregory D. Cramer and Susan A. Darby 2013 CHK SHELVES
876 The Functional Training Bible Guido Bruscia 2015 CHK SHELVES
709 Atlas of Dermatopathology: Practical Differential Diagnosis by Clinicopathologic Pattern Gunter Burg 2015 CHK SHELVES
799 Amino acids : biochemistry and nutrition Guoyao Wu 2013 CHK SHELVES
519 Zinc Oxide: Fundamentals, Materials and Device Technology Hadis Morkoc, Umit Ozgur 2013 Download Fulltext
1012 Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า Hal Elrod (ฮัล เอลรอด) หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
856 Understanding Bestiality and Zoophilia - Soft Cover Hani Miletski 2002 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
133 Catherine de' Medici "The Black Queen" Havemeyer, Janie 2011 CHK SHELVES
742 Hereditary Tumors Heike Allgayer 2009 Download Fulltext
27 นวนนิยายแปลชุด "รหัสลับหลังคาโลก เล่มที่ 1 - 10" Hema 2012 CHK SHELVES
793 Neighbouring Nobel: The History of Thirteen Danish Nobel Prizes Henry Nielsen, Keld Nielsen 2001 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
240 The Manga Guide to Relativity Hideo Nitta 2011 CHK SHELVES
624 ร้านนี้ 100 คะแนน เปิดทุกวันสุข Hinako Kaneshige 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
210 Karate: The Complete Kata Hirokazu Kanazawa 2013 CHK SHELVES
19 Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide Hiroko Yoda 2008 CHK SHELVES
242 Math Girls Hiroshi Yuki 2011 CHK SHELVES
243 Math Girls 2: Fermat's Last Theorem Hiroshi Yuki 2012 CHK SHELVES
463 Math Girls (3 vol set) Hiroshi Yuki, et al. 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
699 เปลี่ยนเป็นคนส่วนน้อยที่สำเร็จมากกว่าคนส่วนใหญ่ Hiroyuki INOUE 2015 CHK SHELVES
241 The Manga Guide to Calculus Hiroyuki Kojima 2009 CHK SHELVES
135 Marie Antoinette : Madame Deficit Hockinson, Liz 2011 CHK SHELVES