ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
952 The Parkour Roadmap Max Henry 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
970 The Dentist's Quick Guide to Medical Conditions Mea A. Weinberg 2015
969 The Oral-Systemic Health Connection: A Guide to Patient Care Michael Glick 2014
557 Beyond Bigger Leaner Stronger Michael Matthews 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
541 Biopsy Interpretation of the Liver Michael Torbenson 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
967 Geriatric Dentistry: Caring for Our Aging Population Paula K. Friedman 2014
410 Key Thinkers on Space and Place Phil Hubbard,Rob Kitchin 2011 CHK SHELVES
975 Pathology of the Maxillofacial Bones: A Guide to Diagnosis Pieter Slootweg 2015
966 Textbook of Geriatric Dentistry, 3ed Poul Holm-Pedersen 2015
907 The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies Raza Mir 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
931 The Book of Cells Richard Mac DeMay 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
911 Mobile Technologies for Activity-Travel Data Collection and Analysis Soora Rasouli and Harry Timmermans ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
978 Medical Emergencies in the Dental Office Stanley F. Malamed 2015
976 Oral Sedation for Dental Procedures in Children Stephen Wilson 2015
542 Biopsy Interpretation of the Breast Stuart J Schnitt 2012 มีให้บริการปี 2009
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
508 Practical Breast Pathology Tibor Tot 2014 ใช้แทนได้
895 What I Know for Sure -- Hardback (Main Marke) [Hardcover] Winfrey, Oprah 2014 CHK SHELVES
971 Sinus Floor Elevation: Avoiding Pitfalls Using Cone-beam CT Yasuhiro Nosaka 2014
336 Tales and Traditions: Readings in Chinese Literature Series vol.1-4 Yun Xiao et al. 2007-2010 CHK SHELVES
886 เสกหุ่นดี มีซิกซ์แพ็คได้ใน 30 วัน ภูมิสิทธิ์ ศิระโพธิวงศ์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2009-2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
361 Life of the Past Series : 1.The Complete Dinosaur, 2.Earth Before the Dinosaurs 1. Thomas R. Holtz, 2. Sebastien Steyer 2012 CHK SHELVES V.1-2
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 1. 2010/ 2.2011/ 3.2011/ 4.2010/ 5.2010/ 6.2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
511 Close-Up Book Set; 1.The Human Body, 2.Cosmos, 3.The Natural World 1.John Clancy, 2.3.Giles Sparrow 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
477 Diagnostic Pathology Series: 1.Familial Cancer Syndromes 2.Transplant Pathology 1.Vania Nose, et al. 2. Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext