ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
9 Thoracic Pathology Aliya Husain MD 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
506 Biopsy Interpretation of Pediatric Lesions Aliya N. Husain 2014 CHK SHELVES
181 Color Atlas of Pediatric Pathology Aliya N. Husain , J. Thomas Stocker 2011 CHK SHELVES
11 Staying Human During Residency Training Allan D. Peterkin 2012 CHK SHELVES
851 Primary Care Medicine: Office Evaluation and Management of the Adult Patient Allan H. Goroll 2014 CHK SHELVES
848 Tumors of the Heart and Great Vessels Allen Burke 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
253 Illustrated Field Guide to Congenital Heart Disease and Repair Allen D. Everett , et al. 2011 CHK SHELVES
488 Tumors of the Testis and Adjacent Structures American Registry of Pathology 2014 CHK SHELVES
739 Tumors of the Soft Tissue American Registry of Pathology 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
830 ACE 2015 - Issue 12 A & B Booklet American Society of Anesthesiologist 2015 ส่งหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณา
266 Obstetrics, Gynaecology and Women's Health on the Move Amie Clifford 2012 CHK SHELVES
829 Accepting Difference Amineh Ahmed Hoti 2015 CHK SHELVES
711 Ocular Pathology Case Reviews Amir A. Azari 2014 CHK SHELVES
712 Diagnostic Pathology: Placenta Amy Heerema-McKenney 2014 CHK SHELVES
217 Wicked Bugs: The Louse That Conquered Napoleon's Army & Other Diabolical Insects Amy Stewart 2011 CHK SHELVES
218 Wicked Plants: The Weed That Killed Lincoln's Mother and Other Botanical Atrocities Amy Stewart 2009 CHK SHELVES
674 Biopsy Interpretation of the Uterine Cervix and Corpus (2nd ed.) Anais Malpica 2015 CHK SHELVES
724 Practical Orthopedic Pathology Andrea T Deyrup 2015 CHK SHELVES
837 Brain Cancer Andreana Rivera 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
350 Atlas of Interstitial Lung Disease Andrew Churg 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
162 Bone and Soft Tissue Pathology: A Volume in the High Yield Pathology Series Andrew Horvai, Thomas Link 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
81 What is a p-value anyway? 34 Stories to Help You Actually Understand Statistics Andrew J. Vickers 2009 CHK SHELVES
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
531 Lymph Node and Spleen Cytohistology Andrew S. Field 2015 CHK SHELVES
265 Clinical Investigations on the Move Andrew Walker 2012 CHK SHELVES
446 Nonneoplastic Pediatrics Angelica R. Putnam 2013 CHK SHELVES
538 Diagnostic Pathology : Pediatric Neoplasms Angelica R. Putnam 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
849 Pathology Informatics Anil V. Parwani 2015 CHK SHELVES
123 Advances in Surgical Pathology: Endometrial Carcinoma Anna Sienko 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...