ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
917 เทคนิคเนื้อเยื่อพืช รศ.ดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี 2551 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
397 ขายสินค้าไทย รวยเป็นล้านด้วย Amazon.com รัตนชัย ฐาปนะพงศ์ CHK SHELVES
152 รู้กฎหมาย รักษาสิทธิ(ฉบับใหม่) รีดเดอร์ส ไดเจสท์ ไม่ผ่านการพิจารณา
204 การ์ตูน กบนอกกะลา เล่ม 73 ตอนเปลี่ยนอวัยวะ ภารกิจเปลี่ยนชีวิต วนิดา นิรมร ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
612 คำสอนว่าด้วยรัฐและหลักกฎหมายมหาชน วรเจตน์ ภาคีรัตน์ 2557 ไม่ผ่านการพิจารณา
249 ผู้หญิงลดได้ ผู้ชายลดดี วรต มโนสิทธิศักดิ์ 2553 ไม่ผ่านการพิจารณา
250 ภูมิคุ้มกัน "ผันชีวิต" วรต มโนสิทธิศักดิ์ 2555 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
604 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งทางปกครอง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ 2557 ไม่ผ่านการพิจารณา
196 จุดตะเกียงดีกว่าด่าความมืด วรภัทร์ ภู่เจริญ 2556 CHK SHELVES
406 อัพ...กบาล วรมน ดำรงศิลป์สกุล, ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
953 เล่ห์บรรพกาล ภาคอักษรปริศนา วรรณวรรธน์ เสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
419 คำจีนสยาม :ภาพสะท้อนปฏิสัมพันธ์ไทย-จีน วรศักดิ์ มหัทธโนบล 2555 CHK SHELVES
905 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
906 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 เสนอซ้ำ
389 เดินตามฝันและแรงบันดาลใจ วลัย ชูธรรมธัช 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
48 International Journal of Hydrogen Energy วารสาร e-Journals
49 Journal of Power Sourcrs วารสาร e-Journals
486 วันที่ฉันป่วย วิชัย 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
698 มิชชั่น กินพอสสิเบิล วิชัย มาตกุล 2015 CHK SHELVES
608 สิทธิขั้นพื้นฐานกับสถาบันตุลาการ การตีความรัฐธรรมนูญแบบโครงสร้างนิยม วิชัย วิวิตเสวี, ดร.ชุมพิชา วิวิตเสวี, สาทิส มโนภินิเวศ 2557 ไม่ผ่านการพิจารณา
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554 ดำเนินการจัดซื้อ
3 สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 (FUTURE CAREER FUTURE EDUCATION) วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 1 / 2555 CHK SHELVES
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 1 / 2554 CHK SHELVES
396 เงินไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ "เงิน" วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ CHK SHELVES
298 งานไม่ประจำ ทำเงินกว่า วิสูตร แสงอรุณเลิศ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
146 คู่มือเซตคอมพิวเตอร์ภาษาจีน วีระชาติ วงศ์สัจจา 2552 ไม่ผ่านการพิจารณา
776 สมองทองคำ เมื่อความคิดคือสมบัติอันล้ำค่า วุฒิกร ยุพาวัฒนะ 2015 CHK SHELVES
922 การสำรวจดิน ศ.ดร.เอิบ เขียวรื่นรมณ์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
918 หญ้าอาหารสัตว์และหญ้าพื้นเมืองในประเทศไทย ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี 2548 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
840 ลูกผู้ชาย ศรีบูรพา 2556 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ