ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
222 การิน ปริศนาคดีอาถรรพน์ ภาค 2 (2 เล่ม) อัยย์ 2555 / 2556 CHK SHELVES
302 รินชินเร ตรรกะ...ปริศนาคดีอาถรรพ์...เกมฆาตกรรม เล่ม1-3 อัยย์ ไม่ผ่านการพิจารณา
385 บริษัทพิทักษ์ (คุณหนู) การิน เล่ม 1-3 อัยย์ ไม่ผ่านการพิจารณา
617 เสียงสะท้อนบาป อัยย์ 2556 ไม่ผ่านการพิจารณา
618 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ เล่ม 8 บันทึกเขียนกรรม อัยย์ CHK SHELVES
761 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ ภาค 2 ตอนที่ 5 คราสสีเลือด อัยย์ 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
821 การิน ภาค 2 เล่ม 3-6 อัยย์ 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
549 เก่งคีย์อีเมลญี่ปุ่น อากิโกะ ยานะ / ริเอะ โอกิ / ยูกะ โคมัทสึ ไม่ผ่านการพิจารณา
367 เหยื่อหมอ? : ความซับซ้อนของภาวะแทรกซ้อน อาทูล กาวานดี 2556 CHK SHELVES
611 การแบ่งแยกระหว่างรัฐกับศาสนจักร : มโนทัศน์ทางนิติปรัชญาและกฎหมายมหาชน อานนท์ มาเม้า 2557 ไม่ผ่านการพิจารณา
996 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2559
924 ดวงใจพญาเหยี่ยว อินตรา 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
547 Shikitari ส่องวิถีพิธีญี่ปุ่น ฮารุฮิโตะ ทสึชิยะ ไม่ผ่านการพิจารณา
764 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คันจิ ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2555 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
765 เตรียมสอบวัดระดับ N2 คำศัพท์ ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2555 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
766 เตรียมสอบวัดระดับ N2 การฟัง ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2555 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
767 เตรียมสอบวัดระดับ N3 การฟัง ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2556 CHK SHELVES
768 เตรียมสอบวัดระดับ N3 การอ่าน ฮิโตโกะ ซาซากิ และ โนริโกะ มัทสึโมโตะ 2557 CHK SHELVES