ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
674 Biopsy Interpretation of the Uterine Cervix and Corpus (2nd ed.) Anais Malpica 2015 CHK SHELVES
724 Practical Orthopedic Pathology Andrea T Deyrup 2015 CHK SHELVES
837 Brain Cancer Andreana Rivera 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
350 Atlas of Interstitial Lung Disease Andrew Churg 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
162 Bone and Soft Tissue Pathology: A Volume in the High Yield Pathology Series Andrew Horvai, Thomas Link 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
81 What is a p-value anyway? 34 Stories to Help You Actually Understand Statistics Andrew J. Vickers 2009 CHK SHELVES
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
531 Lymph Node and Spleen Cytohistology Andrew S. Field 2015 CHK SHELVES
265 Clinical Investigations on the Move Andrew Walker 2012 CHK SHELVES
538 Diagnostic Pathology : Pediatric Neoplasms Angelica R. Putnam 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
446 Nonneoplastic Pediatrics Angelica R. Putnam 2013 CHK SHELVES
849 Pathology Informatics Anil V. Parwani 2015 CHK SHELVES
123 Advances in Surgical Pathology: Endometrial Carcinoma Anna Sienko 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
868 Atlas of Anatomy, 3rd ed Anne M Gilroy 2016 CHK SHELVES
720 Human Gross Anatomy Anthony B. Olinger 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
539 Diagnostic Pathology: Transplant Pathology Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
324 Diagnostic Pathology Transplant Patholog Anthony Chang, Aliya N. Husain, Ilyssa O Gordon 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
824 Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas Anthony Mescher 2015 CHK SHELVES
161 Neuropathology: A Volume in the High Yield Pathology Series Anthony T. Yachnis 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
166 Liver Pathology: An Atlas and Concise Guide Arief Suriawinata, Swan Thung 2011 CHK SHELVES
550 DIAGNOSTIC PROBLEMS IN TUMOR PATHOLOGY SERIES (Volume 1 to 5) Arun Chitale 2014 CHK SHELVES V.1-5
858 Placental Histopathological Manifestations and their Relevance to Foetal and Maternal Outcomes Asoka Dissanayake 2013 CHK SHELVES
378 Knowles Neoplastic Hematopathology Attilio Orazi 2013 CHK SHELVES
320 Second International Handbook of Science Education Barry J. Fraser, Kenneth G. Tobin, Campbell J. McRobbie, editors 2012 Download Fulltext
349 Lippincott's Concise Illustrated Anatomy: Thorax, Abdomen & Pelvis Ben Pansky 2012 CHK SHELVES
845 Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe Benjamin Alire Sáenz ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
748 Origami Ikebana Benjamin Coleman 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
568 คัมภีร์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า = The intelligent investor Benjamin Graham ; พรชัย รัตนนนทชัยสุข แปลและเรียบเรียง มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
200 Born to be ทันตะ Betsu Thitinon 2555 CHK SHELVES
747 Your Body is Your Barbell BJ Gaddour 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา