ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
139 Nur Jahan of India Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
140 Sorghaghtani of Mongolia Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
141 Qutlugh Terkan Khatun of Kirman Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
53 Routledge Handbook of Body Studies Bryan S. Turner 2012 CHK SHELVES
584 Hiiro no Kakera official book B's Log 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
34 Nuclear Receptors Current Concepts and Future Challenges Bunce, Chris M.; Campbell, Moray J. (Eds.) 2010 Download Fulltext
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
245 The Failure of Environmental Education (And How We Can Fix It) by Charles Saylan and Daniel T. Blumstein 2011 CHK SHELVES
466 Fundamentals of University Mathematics C M McGregor, et al. 2010 CHK SHELVES
120 Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School C. J. Pascoe 2011 CHK SHELVES
489 Tumors of the Peripheral Nervous System C. R. Antonesc 2013 CHK SHELVES
647 Cambridge IELTS 9 authentic examination papers from Cambridge ESOL [Student's book with answers] CAMBRIDGE ESOL 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
447 The conformation of biological macromolecules Cantor and Paul R. Schimmel 1980 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
456 Psychosocial Occupational Therapy : An Evolving Practice (3RD) Cara, Elizabeth, Ph.D., Macrae, Anne 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
476 Turtles of the United States and Canada Carl H. Ernst 2009 CHK SHELVES
564 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
882 Free+Style: Maximize Sport and Life Performance with Four Basic Movements Carl Paoli 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
75 Evolution: Making Sense of Life Carl Zimmer 2012 CHK SHELVES
973 Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery Carlos Navarro Vila 2015 Download Fulltext
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
415 คู่แค้นของเอลิซาเบธที่ 1 Carolly Erickson 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
416 ทวงแค้นราชินี Carolly Erickson 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
151 ราชินีองค์สุดท้าย CAROLLY ERICKSON 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
518 Why Didn't They Teach Me This in School? Cary Siegel 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
88 Clinical Neuropathology: Text and Color Atlas Catherine, M.D. Haberland 2006 CHK SHELVES
522 Deep Excavation: Theory and Practice Chang-Yu Ou 2006 CHK SHELVES
60 China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty Charles Benn 2004 CHK SHELVES
501 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1% Charles Duhigg 2014 CHK SHELVES
109 The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy Charles Watson 2010 CHK SHELVES
277 The Mouse Nervous System Charles Watson, George Paxinos, Luis Puelles 2011 Download Fulltext