ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
245 The Failure of Environmental Education (And How We Can Fix It) by Charles Saylan and Daniel T. Blumstein (May 25, 2011) CHK SHELVES
466 Fundamentals of University Mathematics C M McGregor, et al. 2010 CHK SHELVES
120 Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School C. J. Pascoe 2011 CHK SHELVES
647 Cambridge IELTS 9 authentic examination papers from Cambridge ESOL [Student's book with answers] CAMBRIDGE ESOL 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
447 The conformation of biological macromolecules Cantor and Paul R. Schimmel 1980 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
456 Psychosocial Occupational Therapy : An Evolving Practice (3RD) Cara, Elizabeth, Ph.D., Macrae, Anne 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
476 Turtles of the United States and Canada Carl H. Ernst 2009 CHK SHELVES
75 Evolution: Making Sense of Life Carl Zimmer 2012 CHK SHELVES
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
415 คู่แค้นของเอลิซาเบธที่ 1 Carolly Erickson มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
416 ทวงแค้นราชินี Carolly Erickson ไม่ผ่านการพิจารณา
151 ราชินีองค์สุดท้าย CAROLLY ERICKSON 2554 ไม่ผ่านการพิจารณา
518 Why Didn't They Teach Me This in School? Cary Siegel 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
88 Clinical Neuropathology: Text and Color Atlas Catherine, M.D. Haberland 2006 CHK SHELVES
522 Deep Excavation: Theory and Practice Chang-Yu Ou 2006 CHK SHELVES
60 China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty Charles Benn 2004 CHK SHELVES
501 สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้วยนิสัยแค่ 1% Charles Duhigg 2014 CHK SHELVES
109 The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy Charles Watson 2010 CHK SHELVES
277 The Mouse Nervous System Charles Watson, George Paxinos, Luis Puelles 2011 Download Fulltext
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
348 Neoplastic Hematopathology: An Atlas and Concise Guide Cherie H. Dunphy 2012 CHK SHELVES
287 Atlas of Anatomic Pathology with Imaging: A Correlative Diagnostic Companion Chitra Chandrasekhar, et al. 2013 Download Fulltext
715 Eco Living Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
716 Offices Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
714 Hospital Architecture Christine Nickl-Weller 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
411 Hybrid Church in the City: Third Space Thinking Christopher Baker 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
954 Microplastic Pollutants Christopher Crawford and Brian Quinn 2017 Download Fulltext
740 Atlas of Gynecologic Cytopathology Christopher J. VandenBussche 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
653 Gynecologic and Obstetric Pathology Christopher P. Crum 2015 CHK SHELVES