ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
348 Neoplastic Hematopathology: An Atlas and Concise Guide Cherie H. Dunphy 2012 CHK SHELVES
287 Atlas of Anatomic Pathology with Imaging: A Correlative Diagnostic Companion Chitra Chandrasekhar, et al. 2013 Download Fulltext
715 Eco Living Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
716 Offices Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
714 Hospital Architecture Christine Nickl-Weller 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
411 Hybrid Church in the City: Third Space Thinking Christopher Baker 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
954 Microplastic Pollutants Christopher Crawford and Brian Quinn 2017 Download Fulltext
740 Atlas of Gynecologic Cytopathology Christopher J. VandenBussche 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
653 Gynecologic and Obstetric Pathology Christopher P. Crum 2015 CHK SHELVES
67 Building the Gymnastic Body: The Science of Gymnastics Strength Training Christopher Sommer 2008 out of stock
527 Asian Skin Chua Sze Hon 2015 CHK SHELVES
94 The Deep: The Extraordinary Creatures of the Abyss Claire Nouvian 2007 CHK SHELVES
321 CLAMP North Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
322 CLAMP South Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
128 Queen, Empress, Concubine: Fifty Women Rulers from the Queen of Sheeba to Catherine The Great Claudia Gold 2009 out of stock
337 The Lady in the Painting Claudia Ross 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
175 Diagnostic pathology : nonneoplastic dermatopathology Clay J. Cockerell, John C. Hall, Brian J. Hall 2012 CHK SHELVES
63 Abarat: Absolute Midnight Clive Barker 2012 CHK SHELVES
517 Pediatric and Perinatal Autopsy Manual Cohen 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
520 Zinc Oxide Materials for Electronic and Optoelectronic Device Applications Cole W. Litton 2012 Download Fulltext
444 Muscular Dystrophy: Causes and Management Corrado Angelini 2013 CHK SHELVES
276 Traumatic Brain and Spinal Cord Injury: Challenges and Developments Cristina Morganti-Kossmann 2012 CHK SHELVES
427 Traumatic Brain and Spinal Cord Injury Cristina Morganti-Kossmann 2012 CHK SHELVES
46 Secret History of Empress Wu Zetian (Chinese Edition) cui xu 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
51 How You Can Profit from Credit Cards Curtis E. Arnold 2008 CHK SHELVES
328 Essential Med Notes 2013 Curtis Woodford 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
116 Biopsy Interpretation of Soft Tissue Tumors Cyril Fisher , Elizabeth Montgomery 2011 CHK SHELVES
680 Cellular Pathology: an introduction to techniques and application D.J. Cook 2015 CHK SHELVES
347 Hematopathology Pearls Da Zhang 2012 CHK SHELVES