ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
311 Escape from Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West Blaine Harden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
271 The Next Evolution of Marketing Bob Gilbreath 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
108 Sleep Disorders, An Issue of Neurologic Clinics Bradley Vaughn MD 2012 อยู่ระหว่างสั่งซื้อ
292 Microcosmos Brandon Broll 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
925 Human of New York Stories : เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก Brandon Stanton พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559 ไม่ผ่านการพิจารณา
490 The Mythical Creatures Bible Brenda Rosen 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
358 Bodyweight Strength Training Anatomy Bret Contreras 2013 Download Fulltext
930 Nonneoplastic Dermatopathology Brian J Hall 2016 CHK SHELVES
137 Artemisia of Caria Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
138 Isabella of Castile Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
139 Nur Jahan of India Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
140 Sorghaghtani of Mongolia Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
141 Qutlugh Terkan Khatun of Kirman Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
53 Routledge Handbook of Body Studies Bryan S. Turner 2012 CHK SHELVES
584 Hiiro no Kakera official book B's Log ไม่ผ่านการพิจารณา
34 Nuclear Receptors Current Concepts and Future Challenges Bunce, Chris M.; Campbell, Moray J. (Eds.) 2010 Download Fulltext
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
245 The Failure of Environmental Education (And How We Can Fix It) by Charles Saylan and Daniel T. Blumstein (May 25, 2011) CHK SHELVES
466 Fundamentals of University Mathematics C M McGregor, et al. 2010 CHK SHELVES
120 Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School C. J. Pascoe 2011 CHK SHELVES
647 Cambridge IELTS 9 authentic examination papers from Cambridge ESOL [Student's book with answers] CAMBRIDGE ESOL 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
447 The conformation of biological macromolecules Cantor and Paul R. Schimmel 1980 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
456 Psychosocial Occupational Therapy : An Evolving Practice (3RD) Cara, Elizabeth, Ph.D., Macrae, Anne 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
476 Turtles of the United States and Canada Carl H. Ernst 2009 CHK SHELVES
75 Evolution: Making Sense of Life Carl Zimmer 2012 CHK SHELVES
785 Religion Religious Organisations and Development: Scrutinising religious perceptions and organisations (Development in Practice Books) Carole Rakodi 2013 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
415 คู่แค้นของเอลิซาเบธที่ 1 Carolly Erickson มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
416 ทวงแค้นราชินี Carolly Erickson ไม่ผ่านการพิจารณา
151 ราชินีองค์สุดท้าย CAROLLY ERICKSON 2554 ไม่ผ่านการพิจารณา
518 Why Didn't They Teach Me This in School? Cary Siegel 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา