ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
423 Benign and Reactive Conditions of Lymph Node and Spleen Dennis P. O'Malley et al. 2009 CHK SHELVES
91 Histopathology Specimens: Clinical, Pathological and Laboratory Aspects Derek C. Allen , Iain R Cameron 2013 Download Fulltext
127 The Naked Man: A Study of the Male Body Desmond Morris 2009 out of stock
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
977 Oral and Maxillofacial Surgery Review: A Study Guide Din Lam 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
42 Get Talking Chinese DK Publishing 2007 CHK SHELVES
192 Prehistoric Life: The Definitive Visual History of Life on Earth DK Publishing 2009 CHK SHELVES
176 Extreme Birds : The World's Most Extraordinary and Bizarre Birds Dominic Couzens 2011 CHK SHELVES
272 The 45 Second Presentation that Will Change Your Life Don Failla 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
270 The System: How to Build a Large, Successful Network Organization Don Failla , Nancy Failla 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
704 Children and Childhood in World Religions Primary Sources and Texts Don S. Browning (Editor), Marcia J. Bunge 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
835 Tumors of the Gallbladder Extrahepatic Bile Ducts and Vaterian System Donald Earl Henson 2015 CHK SHELVES
58 Foundation Design: Principles and Practices 2nd Edition Donald P. Coduto 2000 CHK SHELVES
96 Molecular Detection of Human Parasitic Pathogens Dongyou Liu 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
129 Practical Renal Pathology, A Diagnostic Approach Donna J. Lager , Neil Abrahams 2013 CHK SHELVES
968 What's in Your Mouth?: Your Guide to a Lifelong Smile Douglas A. Terry 2014 ส่งห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีพิจารณา
502 Diagnostic Ophthalmology Dr. Balamurali Krishna Ambati 2013 CHK SHELVES
871 Fundamentals of Pain Medicine Dr. J.D. Hoppenfeld 2014 CHK SHELVES
79 Advances in Surgical Pathology: Prostate Cancer Dr. Jae Y. Ro, et al. 2012 CHK SHELVES
228 Diagnostic Pathology: Endocrine Dr. Vania Nose et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
105 Fundamental Neuroscience for Basic and Clinical Duane E. Haines 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
252 Diagnostic Pathology: Cardiovascular Dylan V Miller 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1015 The Routledge Handbook of Systemic Functional Linguistics Edited by Tom Bartlett and Gerard O'Grady 2017 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
364 50 เรื่องสตางค์ในกระเป๋า EDMUND CONWAY 2013 CHK SHELVES
160 Brain Stimulation Therapies for the Clinician Edmund S. Higgins 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
117 Biopsy Interpretation of the Upper Aerodigestive Tract and Ear Edward B Stelow, Stacey Mills 2012 Download Fulltext
676 Pathology of Bone and Joint Disorders Edward F. McCarthy 2014 CHK SHELVES
497 บันทึกลับ เซียนหุ้น Edwin Lefevre 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
525 Kusudama Origami Ekaterina Lukasheva 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
688 Life at Extremes Environments Organisms and Strategies for Survival Elanor M. Bell 2012 CHK SHELVES