ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
144 The Court of the Lion Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1990 ไม่ผ่านการพิจารณา
145 Deception: A Novel of Mystery and Madness in Ancient China Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1994 out of print
329 Current Concepts in Soft Tissue Pathology Elizabeth A Montgomery 2011 CHK SHELVES
102 Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2: Neoplastic Elizabeth A. Montgomery 2012 CHK SHELVES
543 Biopsy Interpretation of the Gastrointestinal Tract Mucosa: Volume 2 Elizabeth A. Montgomery 2012 CHK SHELVES
566 Language Function: An Introduction to Pragmatic Assessment and Intervention for Higher Order Thinking and Better Literacy Ellyn Lucas Arwood 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
873 The Routledge Handbook of Religions and Global Development Emma Tomalin 2014 CHK SHELVES
30 Handbook of Pediatric Autopsy Pathology Enid Gilbert-Barness, Diane E. Debich-Spicer 2010 CHK SHELVES
113 H.A.C.K. เจาะระบบไขรหัสมรณะ เล่ม 1-12 EniGma 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
598 สู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมอง ERAN KATZ 2014 CHK SHELVES
972 Salivary Gland Pathology: Diagnosis and Management Eric Carlson 2016 Download Fulltext
184 Gut Instincts: A Clinician's Handbook of Digestive and Liver Diseases Eric Esrailian 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
999 Essentials of Health Care Marketing 4th Edition Eric N. Berkowitz (Author) 2017 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
89 Principles of Neural Science, Fifth Edition Eric R. Kandel, James H. Schwartz, Thomas M. Jessell, Steven A. Siegelbaum , A. J. Hudspeth 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
158 Oxford Handbook of Transcranial Stimulation (Oxford Handbooks) Eric Wassermann, Charles Epstein, Ulf Ziemann 2008 CHK SHELVES
268 Go Pro - 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional Eric Worre 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
125 Muscle Boys: Gay Gym Culture Erick Alvarez 2008 CHK SHELVES
587 Tumors of the Adrenal Glands and Extraadrenal Paraganglia Ernest E. Lack 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
580 Cytopathology Review Fan Fang 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
354 surgical management of benign esophageal disorders The Chicago approach Fisichella MP et al 2014 Download Fulltext
781 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง FITJUNCTIONS 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
665 The New HR Analytics : Predicting the Economic Value of Your Company s Human Capital Investments Fitz-enz, Jac 2010 Download Fulltext
92 The Spark of Life: Electricity in the Human Body Frances Ashcroft 2012 CHK SHELVES
637 Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution Francis Fukuyama 2015 CHK SHELVES
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
312 Do We Really Understand Quantum Mechanics? Franck Laloë 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
275 Strategic Management: Concepts Frank Rothaermel 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
991 Out of Isolation - Exploring a Forgotten World Frans Welman 2011 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
707 A Systematic Approach to Dermatopathology: A Color Atlas Fred F. Soeprono 2012 CHK SHELVES