ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
587 Tumors of the Adrenal Glands and Extraadrenal Paraganglia Ernest E. Lack 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
580 Cytopathology Review Fan Fang 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
354 surgical management of benign esophageal disorders The Chicago approach Fisichella MP et al 2014 Download Fulltext
781 คู่มือฟิตหุ่นแปลงร่าง FITJUNCTIONS 2015 ดำเนินการจัดซื้อ
665 The New HR Analytics : Predicting the Economic Value of Your Company s Human Capital Investments Fitz-enz, Jac 2010 Download Fulltext
92 The Spark of Life: Electricity in the Human Body Frances Ashcroft 2012 CHK SHELVES
637 Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution Francis Fukuyama (May 1, 2003) CHK SHELVES
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
312 Do We Really Understand Quantum Mechanics? Franck Laloë 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
275 Strategic Management: Concepts Frank Rothaermel 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
707 A Systematic Approach to Dermatopathology: A Color Atlas Fred F. Soeprono 2012 CHK SHELVES
843 The Will To Power Friedrich Nietzsche ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
844 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
422 Sobotta, Atlas of Anatomy: Musculoskelatal System, Internal Organs, Head, Neck, Neuroanatomy Friedrich Paulsen CHK SHELVES
168 Playing Dirty G A Hauser, Stephanie Vaughan 2010 CHK SHELVES
171 Leather Boys G A Hauser, Stephanie Vaughan 2008 CHK SHELVES
323 Bone G. P. Nielsen, Andrew E. Rosenberg 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
826 Barnhill s Dermatopathology Challenge Garrett Desman 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
743 Strength And Conditioning A Biomechanical Approach Garvin L Moore 2015 ไม่ผ่านการพิจารณา
577 Structure and Function of the Body Gary A. Thibodeau , Kevin T. Patton 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
588 Tumors of the Salivary Glands Gary L. Ellis 2008 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
833 The Human Auditory System Gastone G. Celesia 2015 Download Fulltext
603 EURO ล่มสลาย :เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลก GAVIN HEWITTE รติพร ชัยปิยะพร แปล 2557 CHK SHELVES
330 Current Concepts in Cardiovascular Pathology Gayle L. Winters 2012 CHK SHELVES
185 Oral, Nasal and Pharyngeal Complaints Geoffrey Quail 2011 CHK SHELVES
867 Oral, Nasal and Pharyngeal Complaints: A Practical Guide Geoffrey Quail 2011 CHK SHELVES
590 Inflammatory Disorders of the Skin George F. Murphy 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
853 Hematopathology George Fedoriw 2016 CHK SHELVES
309 Japanese from Zero! vol.1-4 George Trombley, Yukari Takenaka 2006-2013 ไม่ผ่านการพิจารณา