ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
2019 Hemostasis and Thrombosis: Basic Principles and Clinical Practice Sam Schulman, Victor J. Marder, Joel S. Bennett, William Aird 2012 Download Fulltext
2018 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
1018 This is Going to Hurt: Secret Diaries of a Junior Doctor Adam Kay 2017 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือพิจารณา
1017 Practical Skills in Biomolecular Science Prof Rob Reed, Dr Jonathan Weyers, David Holmes and Allan Jones 2016 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณา
1016 Principles: Life and Work Ray Dalio 2017 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ พิจารณา
1015 The Routledge Handbook of Systemic Functional Linguistics Edited by Tom Bartlett and Gerard O'Grady 2017 ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1014 Vice Versa vol. 2 คงกฤช ไตรยวงค์ (บรรณาธิการ) 2560 ห้องสมุดวิทยาลัยศาสนาศึกษาพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1013 Brenner and Stevens’ Pharmacology George Brenner and Craig Stevens 2017 Download Fulltext
1012 Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า Hal Elrod (ฮัล เอลรอด) หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1011 เทคนิคโน้มน้าวใจด้วยการฟัง ไม่ใช่การพูด Yuka Tanimoto (ยุกะ ทะนิโมะโตะ) หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1010 360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 1 (สรุปชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย) เทพชัย โชติมณี 2560 ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1009 อ่านให้ตรงข้อสอบ ทศสิน อินทโรจน์ 2561 ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1008 Silent Sales Machine Jim Cockrum 11-Aug-17 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1007 สุขภาพจิตชุมชน ชลธิชา แก้วอนุชิต 2018 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1006 Plant Sanitation for Food Processing and Food Service, Second Edition 2nd Edition Y.H. Hui 2017 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีกำลังดำเนินการจัดซื้อ
1005 The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
1004 Basic Practical Skills in Obstetrics and Gynaecology: Participant Manual 3rd Edition Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Author) 2017 หอสมุดศิริราชพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
1003 Te Linde's Operative Gynecology Eleventh Edition Howard W Jones III MD (Author),‎ John A Rock MD (Author) 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
1002 The Economics of Health and Health Care 8th Edition Sherman Folland (Author),‎ Allen C. Goodman (Author),‎ Miron Stano (Author) 2017 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1001 Managing Health Care Business Strategy 2nd Edition George B. Moseley III (Author) 2018 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1000 Delivering Health Care in America: A Systems Approach 6th Edition Leiyu Shi (Author),‎ Douglas A. Singh (Author) 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
999 Essentials of Health Care Marketing 4th Edition Eric N. Berkowitz (Author) 2017 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
998 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
997 Materials Management with SAP® ERP: Functionality and Technical Configuration Martin Murray 2016 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีกำลังดำเนินการจัดซื้อ
996 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
995 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
994 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2016 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
993 พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี นภาพร เลี่ยนเครือ 2007 หอสมุดศิริราชพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
992 The sociology of Food: eating and the place of food in society Jean-Pierre Poulain 2017 ห้องสมุดสถาบันวิจัยประชากรฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
991 Out of Isolation - Exploring a Forgotten World Frans Welman 2011 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ