ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
958 การสาธารณสุข:มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต 2559
957 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ส 2560 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
956 จะเล่าเป็นเพื่อนคุณ ฆอร์เฆ่ บูกาย 2557 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 22 Jun 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
954 Microplastic Pollutants Christopher Crawford and Brian Quinn 2017 Download Fulltext
953 เล่ห์บรรพกาล ภาคอักษรปริศนา วรรณวรรธน์ เสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
952 The Parkour Roadmap Max Henry 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
951 บุปผาสีชาด ภาค 2 เล่ม 1และ 2 ปิงหลันชา 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
950 Absolute, Ultimate Guide to Principles of Biochemistry Study Guide an Marcy Osgood, Karen Ocorr 2017 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554 ดำเนินการจัดซื้อ
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
947 ลำนำรักจันทราเคียงวารี ฉาง, เหลียน (Zhang Lian) 2529 ดำเนินการจัดซื้อ
946 สตีเวน เจอร์ราร์ด : ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์ Steven Gerrard , Donald McRae 2015 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
945 Challenging Southeast Asian Development: The shadow of success Jonathan Rigg 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
943 Maitland's Clinical Companion : An Essential Guide for Students Maitland, G.D. (Geoffrey Douglas) 2010 CHK SHELVES
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
941 จอมเวทเทพ Excel ศิระ เอกบุตร 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ส่งให้ห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณา
939 Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, 6th RICHARD A. HARVEY ดำเนินการจัดซื้อ
938 ลืมตาอ้าปาก จาก "ชาวนา" สู่ "ผู้ประกอบการ" อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
937 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 เสนอซ้ำ
936 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 CHK SHELVES
935 Operation Management Jay Heizer and Barry Render 2558 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
934 Basic Science of PET Imaging Magdy M. Khalil 2016 Download Fulltext
933 Organizational Behaviour Daniel King and Scott Lawley 2016 CHK SHELVES
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
931 The Book of Cells Richard Mac DeMay 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
930 Nonneoplastic Dermatopathology Brian J Hall 2016 CHK SHELVES
929 Neoplastic Dermatopathology David S. Cassarino 2016 ดำเนินการจัดซื้อ