ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
995 พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี นภาพร เลี่ยนเครือ 2007
996 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2559
997 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2004-2016
998 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2004-2016
999 Materials Management with SAP® ERP: Functionality and Technical Configuration Martin Murray 2016 (4th, updated and revised edition )
1000 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018
1001 Essentials of Health Care Marketing 4th Edition Eric N. Berkowitz (Author) 2017
1002 Delivering Health Care in America: A Systems Approach 6th Edition Leiyu Shi (Author),‎ Douglas A. Singh (Author) 2014
1003 Managing Health Care Business Strategy 2nd Edition George B. Moseley III (Author) 2018
1004 The Economics of Health and Health Care 8th Edition Sherman Folland (Author),‎ Allen C. Goodman (Author),‎ Miron Stano (Author) 2017
1005 Te Linde's Operative Gynecology Eleventh Edition Howard W Jones III MD (Author),‎ John A Rock MD (Author) 2015
1006 Basic Practical Skills in Obstetrics and Gynaecology: Participant Manual 3rd Edition Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Author) 2017
1007 The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 1996
319 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ :มุมมองในทัศนะทางรัฐศาสตร์ การเมืองและรัฐประศาสนศาสตร์ และกรณีศึกษาของไทย จุมพล หนิมพานิช CHE SHELVES
2 Atlas of Human Anatomy Mark Nielsen Ed. 11 CHK SHELVES
3 สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 (FUTURE CAREER FUTURE EDUCATION) วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 1 / 2555 CHK SHELVES
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 1 / 2554 CHK SHELVES
6 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 1 / 2555 CHK SHELVES
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 1/2554 CHK SHELVES
11 Staying Human During Residency Training Allan D. Peterkin 2012 CHK SHELVES
14 The Complete Book of Core Training Kurt, Brett, & Mike Brungardt 2006 CHK SHELVES
17 The Men's Health Diet: Stephen Perrine 2011 CHK SHELVES
18 The Men's Health Big Book of 15-Minute Workouts Selene Yeager 2011 CHK SHELVES
19 Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide Hiroko Yoda 2008 CHK SHELVES
20 The Mind's Eye Oliver Sacks 2011 CHK SHELVES
21 Synesthesia: A Union of the Senses Richard E. Cytowic 2002 CHK SHELVES
22 Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia Richard E. Cytowic, David M. Eagleman , Dmitri Nabokov 2011 CHK SHELVES
24 The Cerebellum: Brain for an Implicit Self Masao Ito 2011 CHK SHELVES
25 Consultations in Infectious Disease: A Case Based Approach to Diagnosis and Management Daniel Caplivski 2012 CHK SHELVES
27 นวนนิยายแปลชุด "รหัสลับหลังคาโลก เล่มที่ 1 - 10" Hema CHK SHELVES