ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
108 Sleep Disorders, An Issue of Neurologic Clinics Bradley Vaughn MD 2012 อยู่ระหว่างสั่งซื้อ
946 สตีเวน เจอร์ราร์ด : ตำนานตลอดกาลแห่งแอนฟิลด์ Steven Gerrard , Donald McRae 2015 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ ดำเนินการจัดซื้อ
893 How to be a more successful language learner Joan Rubin & Irene Thompson c1994. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
905 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2553 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
889 p53: The Gene that Cracked the Cancer Code Sue Armstrong 2015 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
931 The Book of Cells Richard Mac DeMay 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 22 Jun 2016 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
237 The Rough Guide to Men's Health Lloyd Bradley 2012 สำนักพิมพ์แจ้ง Out of stock
180 Comprehensive Colour Atlas of Diagnostic and Predictive Histopathology Shahid Pervez 2011 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
662 The Mathematics of Linkages Origami and Polyhedra Joseph O'Rourke 2011 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
670 AFTER SHOCK วิกฤติการเงินสะท้านโลก ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2010 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
687 Understanding the Breast in Health and Disease Peter B. Dean, Tibor Tot 2012 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
694 The Empress of China Pan Pu 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
588 Tumors of the Salivary Glands Gary L. Ellis 2008 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
651 Practical Atlas of Pseudomalignancy Salam Z. Al-Sam 1998 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
672 Pathology of Infectious Diseases (2Vol/Set) Daniel H Connor 1997 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
848 Tumors of the Heart and Great Vessels Allen Burke 2015 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
376 Campbell's Physiology Notes John Campbell 2009 สนพ.แจ้งหนังสือ out of stock
961 One of us is lying MCMANUS, KAREN 2017 ส่งหัวหน้าหอสมุดศฺิริราชพิจารณา
830 ACE 2015 - Issue 12 A & B Booklet American Society of Anesthesiologist 2015 ส่งหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณา
856 Understanding Bestiality and Zoophilia - Soft Cover Hani Miletski 2002 ส่งห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
959 Analyzing Sensory Data with R Sebastien Le, Thierry Worch 2014 ส่งห้องสมุดสถาบันโภชนาการพิจารณา
831 Molecular Quantum Mechanics 5th Edition Peter W. Atkins Ronald S. Friedman 2010 ส่งห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา
850 Opera De Cribro John Friedlander, Henryk Iwaniec 2010 ส่งห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา
667 Narcotic Plants William A. Emboden ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
843 The Will To Power Friedrich Nietzsche ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
844 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
202 ได้เวลาเที่ยวไต้หวัน อดิศักดิ์ จันทร์ดวง 2556 ส่งห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถีพิจารณา
960 Strategy Driven for Success Handbook: Deploy Strategies – Achieve Objectives – Celebrate Successes Rod Baxter 2016 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมฯพิจารณา
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา