ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
253 Illustrated Field Guide to Congenital Heart Disease and Repair Allen D. Everett , et al. 2011 CHK SHELVES
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 2011 CHK SHELVES
916 In the Self's Place Jean-Luc Marion 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
448 India Diary อินดง อินเดีย Sahred Toy 2013 CHK SHELVES
590 Inflammatory Disorders of the Skin George F. Murphy 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
474 Insects: Their Natural History and Diversity Stephen Marshall 2006 CHK SHELVES
182 Integrated Chinese 1. Level 1, Part 1 / 2.Level 1, Part 2 Yuehua Liu 2008 CHK SHELVES
183 Integrated Chinese 2. 1. Level 2, Part 1/ 2. Level 2, Part 2 2010 CHK SHELVES
48 International Journal of Hydrogen Energy วารสาร 2009 e-Journals
503 Intraoperative Consultation Susan C. Lester, et al. 2014 CHK SHELVES
409 Introducing สู่โลกหลังสมัยใหม่ Richard Appignanesi & Patris Carratt 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
1021 Introduction to Bioinformatics Arthur Lesk 2014 ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์กำลังดำเนินการจัดซื้อ
861 Introduction to chemicals from biomass James H Clark 2015 Download Fulltext
194 Introduction to human sexuality Janell L. Carroll 2012 CHK SHELVES
533 Introduction to Rock Mechanics Richard E. Goodman 1989 ไม่ผ่านการพิจารณา
377 Is This Normal?: The Essential Guide to Middle Age and Beyond John Whyte 2011 CHK SHELVES
138 Isabella of Castile Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
553 Islam in Modern Thailand Rajeswary Ampalavanar Brown 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดศาสนศึกษา
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
841 ITALIAN GRAMMAR PRACTICE Remo Nannetti 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
309 Japanese from Zero! vol.1-4 George Trombley, Yukari Takenaka 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
1041 Joint Mobilization/Manipulation James H Clark มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
49 Journal of Power Sourcrs วารสาร 2008 e-Journals
824 Junqueira's Basic Histology: Text and Atlas Anthony Mescher 2015 CHK SHELVES
210 Karate: The Complete Kata Hirokazu Kanazawa 2013 CHK SHELVES
405 Key Success Factor Victory Namika, กฤษฎา กฤษณะเศรณี 2013 CHK SHELVES
410 Key Thinkers on Space and Place Phil Hubbard,Rob Kitchin 2011 CHK SHELVES
745 Kidney Diseases Robert B Colvin 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
378 Knowles Neoplastic Hematopathology Attilio Orazi 2013 CHK SHELVES