ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
681 KOREA DIARY มนุษย์โกอันยอง SAHRED TOY 2012 CHK SHELVES
525 Kusudama Origami Ekaterina Lukasheva 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
796 Langman's Medical Embryology T. W. Sadler 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
566 Language Function: An Introduction to Pragmatic Assessment and Intervention for Higher Order Thinking and Better Literacy Ellyn Lucas Arwood 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
273 Leading an Inspired Life Jim Rohn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณา
44 Learning Chinese The Easy Way Level 1 Sam Song 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
45 Learning Chinese The Easy Way Level 2 Sam Song 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
171 Leather Boys G A Hauser, Stephanie Vaughan 2008 CHK SHELVES
926 Leong's Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology Runjan Chetty 2016 CHK SHELVES
936 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 CHK SHELVES
937 Lewin's GENES XII Jocelyn E. Krebs, Elliott S. Goldstein,Stephen T. Kilpatrick 2017 เสนอซ้ำ
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์อนุมัติการจัดซื้อ และมีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
688 Life at Extremes Environments Organisms and Strategies for Survival Elanor M. Bell 2012 CHK SHELVES
361 Life of the Past Series : 1.The Complete Dinosaur, 2.Earth Before the Dinosaurs 1. Thomas R. Holtz, 2. Sebastien Steyer 2012 CHK SHELVES V.1-2
360 Life: Extraordinary Animals, Extreme Behaviour Martha Holmes 2010 CHK SHELVES
567 Linking Architecture and Education: Sustainable Design of Learning Environments Anne Taylor 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
349 Lippincott's Concise Illustrated Anatomy: Thorax, Abdomen & Pelvis Ben Pansky 2012 CHK SHELVES
939 Lippincott's Illustrated Reviews Biochemistry, 6th RICHARD A. HARVEY 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
703 Little Buddhas Children and Childhoods in Buddhist Texts and Traditions Vanessa R. Sasson 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
166 Liver Pathology: An Atlas and Concise Guide Arief Suriawinata, Swan Thung 2011 CHK SHELVES
310 Living Language Complete Series: 1.Living Language Japanese // 2.Living Language Chinese // 3.Living Language English Living Language 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
980 Local and Regional Flaps in Head & Neck Reconstruction: A Practical Approach Rui Fernandes 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
531 Lymph Node and Spleen Cytohistology Andrew S. Field 2015 CHK SHELVES
943 Maitland's Clinical Companion : An Essential Guide for Students Maitland, G.D. (Geoffrey Douglas) 2010 CHK SHELVES
695 Make It Stick: The Science of Successful Learning Peter C. Brown 2014 CHK SHELVES
1001 Managing Health Care Business Strategy 2nd Edition George B. Moseley III (Author) 2018 หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
135 Marie Antoinette : Madame Deficit Hockinson, Liz 2011 CHK SHELVES
134 Mary Tudor : Bloody Mary Maurer, Gretchen 2011 CHK SHELVES