ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
178 บุตรแห่งสมุทรเทพ (The Son of Neptune) Rick Riordan 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
951 บุปผาสีชาด ภาค 2 เล่ม 1และ 2 ปิงหลันชา 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
921 ปฐพีวิทยา นิยม บุญพิคำ 2003 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
609 ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน ปรีดี พนมยงค์ 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
523 ประวัติศาสตร์จีน เล่ม 1-16 (มีเล่ม 14-18) จางอู่ซุ่น 2011 CHK SHELVES
602 ประวัติศาสตร์ลับ หลังวังซูสีไทเฮา ปานชีวา บุตราช 2014 CHK SHELVES
578 ปล่อยใจไปกับ เช็ก ปาริฉัตร ศาลิคุปต 2014 CHK SHELVES
249 ผู้หญิงลดได้ ผู้ชายลดดี วรต มโนสิทธิศักดิ์ 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
919 พจนานุกรมปฐพีวิทยา คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมปฐพีวิทยา 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
82 พลังของคนเงียบในโลกที่ไม่เคยหยุดพูด ซูซาน เคน 2012 CHK SHELVES
499 พ่อรวยสอนลูก : รวยทรัพย์ รวยสุข Robert T. Kiyosaki, Emi T. Kiyosaki 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
149 พ่อรวยสอนลูก รวยทรัพย์ รวยสุข (RICH BROTHER RICH SISTER) ROBERT KIYOSAKI และคณะ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
281 พันครั้งที่หวั่นไหว กว่าจะเป็นผู้ใหญ่ คิมรันโด 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
733 พันล้าน สร้างเองได้ ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 2558 CHK SHELVES
993 พื้นฐาน + ประยุกต์ใช้ Excel + Access ในงานบัญชีและงานตรวจสอบบัญชี นภาพร เลี่ยนเครือ 2007 หอสมุดศิริราชพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
669 พุทธคารวตา :ตามรอยภาพชีวิตในพุทธประวัติ จากจุดกำเนิดสู่การแผ่ขยายของวัปัสสนา คณะทำงานมูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราช 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
757 ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส 2015 CHK SHELVES
417 ฟัง พูด อ่าน เขียน จีนกลาง เขมมภัคค์ ชินสมุทร 2013 CHK SHELVES
418 ฟัง พูด อ่าน เขียน อังกฤษ ฐนิสา ชุมพล 2013 CHK SHELVES
626 ภารกิจ FIT กับหมอ นพ.ไพศิษฐ์ ตระกูลก้องสมุท 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
682 ภาษาจีนโดนใจ คนวัยไซเบอร์ เมชฌ สอดส่องกฤษ 2013 CHK SHELVES
990 ภาษารัก: เคล็ดลับสู่ความรักที่ยืนยาว Gary Chapman 2014 ห้องสมุดสถาบันแห่ง่ชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
250 ภูมิคุ้มกัน "ผันชีวิต" วรต มโนสิทธิศักดิ์ 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
671 มหัศจรรย์ คลื่น ARC จับจังหวะหุ้นเทคนิค รู้สัญญาณฟันดืโฟลว อนันต์ ต้นธุวนิตย์ 2015 CHK SHELVES
420 มหัศจรรย์อาหารญี่ปุ่น JAN BELLEME 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
148 มองมุมกลับ สลับสูตรความเชื่อ JULES GODDARD และคณะ 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
698 มิชชั่น กินพอสสิเบิล วิชัย มาตกุล 2015 CHK SHELVES
805 มีเพื่อนเป็นภูเขา ประภาส ชลศรานนท์ 2015 CHK SHELVES
198 ยกชุด : Why? ซีรี่ย์ 2 ชุด12 เล่ม ............................ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
199 ยกชุด : การ์ตูนความรู้ WHY ซีรีย์ ชุด1 มี 10 เล่ม ....................... 2012 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี