ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
449 Cardiovascular Physiology Mosby Physiology Monograph Series Matthew N. Levy 2007 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
846 Carry On Rainbow Rowell 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
133 Catherine de' Medici "The Black Queen" Havemeyer, Janie 2011 CHK SHELVES
680 Cellular Pathology: an introduction to techniques and application D.J. Cook 2015 CHK SHELVES
874 CEO Strength Coach Ron McKeefery 2015 CHK SHELVES
945 Challenging Southeast Asian Development: The shadow of success Jonathan Rigg 2016 ดำเนินการจัดซื้อ
332 Changing Relationships Malcolm Brynin (Editor), John Ermisch (Editor) 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
98 Characterization of Porous Materials and Powders: Surface Area, Pore Size and Density Lowell, Shields, Thomas and Thommes 2004 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
944 Chemistry³: Introducing inorganic, organic and physical chemistry Andrew Burrows, et al. 2017 CHK SHELVES
704 Children and Childhood in World Religions Primary Sources and Texts Don S. Browning (Editor), Marcia J. Bunge 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
60 China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty Charles Benn 2004 CHK SHELVES
401 Chondroitin Sulfate: Structure, Uses and Health Implications Vitor H. Pomin. et al. 2009 CHK SHELVES
729 Choose yourself นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี 2558 CHK SHELVES
132 Cixi "The Dragon Empress" Yim, Natasha 2011 CHK SHELVES
325 CLAMP in Context Dani Cavallaro 2012 CHK SHELVES
321 CLAMP North Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
322 CLAMP South Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
986 Cleft Lip and Palate Management: A Comprehensive Atlas George K. B. Sandor 2016 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
136 Cleopatra "Serpent of the Nile" Pack, Mary F. 2011 CHK SHELVES
388 Clinical Anatomy Neeta V. Kulkarni 2013 CHK SHELVES
426 Clinical Anatomy of the Spine, Spinal Cord, and Ans (Third Edition) Gregory D. Cramer and Susan A. Darby 2013 CHK SHELVES
573 Clinical Anatomy: A Case Study Approach Mark Hankin 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
261 Clinical Cardiology Made Ridiculously Simple Michael Chizner 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
265 Clinical Investigations on the Move Andrew Walker 2012 CHK SHELVES
987 Clinical Maxillary Sinus Elevation Surgery Daniel W. K. Kao 2014 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
453 Clinical Neuroanatomy Stephen Waxman 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
104 Clinical Neurology 8th ed. Greenberg, David A. 2012 CHK SHELVES
88 Clinical Neuropathology: Text and Color Atlas Catherine, M.D. Haberland 2006 CHK SHELVES
260 Clinical Radiology Made Ridiculously Simple Hugue Ouellette 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
875 Clinical Sports Nutrition Louise Burke, Vicki Deakin 2015 CHK SHELVES