ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
190 Clinically Oriented Anatomy Keith L. Moore 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
284 Clinics in Laboratory Medicine (online journal), volume 22-33 (4 issues/volume) - 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
511 Close-Up Book Set; 1.The Human Body, 2.Cosmos, 3.The Natural World 1.John Clancy, 2.3.Giles Sparrow 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
540 Color Atlas of Differential Diagnosis in Dermatopathology Loren E Clarke 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
181 Color Atlas of Pediatric Pathology Aliya N. Husain , J. Thomas Stocker 2011 CHK SHELVES
379 Colorectal Carcinoma and Tumors of the Vermiform Appendix Rhonda Yantiss 2013 CHK SHELVES
509 Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology Tibor Tot 2005 search.ebscohost.com
413 Communicating in the Third Space Karin Ikas, Gerhard Wagner 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
66 Complete Book of Men's Health Mitchell Beazley 2011 CHK SHELVES
180 Comprehensive Colour Atlas of Diagnostic and Predictive Histopathology Shahid Pervez 2011 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
431 Congenital Heart Defects, Simplified Linda Wilson (Editor) 2009 CHK SHELVES
25 Consultations in Infectious Disease: A Case Based Approach to Diagnosis and Management Daniel Caplivski 2012 CHK SHELVES
661 CRC Standard Mathematical Tables and Formulae Daniel Zwillinger 2011 CHK SHELVES
691 Critical Discourse Analysis (4 Volume Set) Ruth Wodak 2013 Download Fulltext
333 Cryptosporidium: parasite and disease Simone M. Cacciò 2013 Download Fulltext
330 Current Concepts in Cardiovascular Pathology Gayle L. Winters 2012 CHK SHELVES
857 Current Concepts in Gynecologic Pathology Robert Soslow 2011 CHK SHELVES
883 Current Concepts in Hematopathology Robert Paul Hasserjian 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
329 Current Concepts in Soft Tissue Pathology Elizabeth A Montgomery 2011 CHK SHELVES
884 Current Concepts in Surgical Pathology of the Pancreas Volkan Adsay 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
571 Cutaneous Soft Tissue Tumors Luis Requena 2014 CHK SHELVES
530 Cytohistology of Focal Liver Lesions Aileen Wee 2014 CHK SHELVES
580 Cytopathology Review Fan Fang 2012 ไม่ผ่านการพิจารณา
145 Deception: A Novel of Mystery and Madness in Ancient China Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1994 out of print
522 Deep Excavation: Theory and Practice Chang-Yu Ou 2006 CHK SHELVES
1000 Delivering Health Care in America: A Systems Approach 6th Edition Leiyu Shi (Author),‎ Douglas A. Singh (Author) 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
69 Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, 2nd Edition 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
988 Dental Emergencies st 1 Mark Greenwood 2012 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
169 Dermatology DDX Deck Thomas P. Habif et al 2012 CHK SHELVES