ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
865 Dermatology DDX Deck Thomas P. Habif 2012 CHK SHELVES
504 Dermatology Essentials Jean L. Bolognia, et al. 2014 CHK SHELVES
710 Dermatology for Advanced Practice Clinicians Margaret Bobonich 2014 CHK SHELVES
31 Dermatology: Illustrated Study Guide and Comprehensive Board Review Sima Jain 2012 Download Fulltext
825 Dermatopathology Primer of Inflammatory Diseases Steven R. Feldman 2013 ส่งให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ พิจารณา
33 Dermatopathology: The Basics Smoller, Bruce R. 2009 Download Fulltext
859 Deskbound : Standing Up to a Sitting World Kelly Starrett 2016 CHK SHELVES
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา
438 Developing the Core National Strength & Conditioning Association 2013 CHK SHELVES
646 Development and Religion: Theology and Practice Matthew Clarke 2011 CHK SHELVES
248 Developmental Neurobiology Greg Lemke 2009 CHK SHELVES
644 Diagnosis of Neoplasia in Endometrial Biopsies Oluwole Fadare 2014 CHK SHELVES
515 Diagnostic Cytology Pranab Dey 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
165 Diagnostic Electron Microscopy: A Practical Guide to Tissue Preparation and Interpretation John Stirling, Alan Curry, Brian Eyden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
502 Diagnostic Ophthalmology Dr. Balamurali Krishna Ambati 2013 CHK SHELVES
174 Diagnostic pathology : neoplastic dermatopathology David S. Cassarino 2012 CHK SHELVES
175 Diagnostic pathology : nonneoplastic dermatopathology Clay J. Cockerell, John C. Hall, Brian J. Hall 2012 CHK SHELVES
538 Diagnostic Pathology : Pediatric Neoplasms Angelica R. Putnam 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
545 Diagnostic Pathology : Spleen Aaron Auerbach 2014 CHK SHELVES
477 Diagnostic Pathology Series: 1.Familial Cancer Syndromes 2.Transplant Pathology 1.Vania Nose, et al. 2. Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
324 Diagnostic Pathology Transplant Patholog Anthony Chang, Aliya N. Husain, Ilyssa O Gordon 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
252 Diagnostic Pathology: Cardiovascular Dylan V Miller 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
228 Diagnostic Pathology: Endocrine Dr. Vania Nose et al. 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
544 Diagnostic pathology: GI endoscopic correlation Rhonda K. Yantiss 2014 CHK SHELVES
255 Diagnostic Pathology: Lymph Node and Spleen With Extranodal Lymphomas L. Jeffrey Medeiros 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
712 Diagnostic Pathology: Placenta Amy Heerema-McKenney 2014 CHK SHELVES
539 Diagnostic Pathology: Transplant Pathology Anthony Chang 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
550 DIAGNOSTIC PROBLEMS IN TUMOR PATHOLOGY SERIES (Volume 1 to 5) Arun Chitale 2014 CHK SHELVES V.1-5
995 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
996 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2016 ห้องสมุดมีให้บริการแล้วบางเล่ม จึงไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ