ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
52 Dietary Protein and Resistance Exercise Lonnie Michael Lowery, Jose Antonio 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
480 Differential diagnoses in surgical pathology: genitourinary system Jonathan I. Epstein 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
643 Differential Diagnosis in Cytopathology Paolo Gattuso 2015 CHK SHELVES
232 Digital Photoelasticity Professor K. Ramesh 2000 CHK SHELVES
191 Dinosaur Art: The World's Greatest Paleoart Steve White 2012 CHK SHELVES
259 Disease: The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers Mary Dobson 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
40 Do Due Diligence: Cutting Through The Crap in Network Marketin Greg Hartmann 2010 CHK SHELVES
312 Do We Really Understand Quantum Mechanics? Franck Laloë 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
120 Dude, You're a Fag: Masculinity and Sexuality in High School C. J. Pascoe 2011 CHK SHELVES
247 Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect David W. Orr 2004 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
235 e-book on Experimental Stress Analysis Prof. K. Ramesh 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
715 Eco Living Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
213 Einstein Gravity in a Nutshell A. Zee 2013 CHK SHELVES
524 Embryos under the Microscope: The Diverging Meanings of Life Jane Maienschein 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
870 Endocrine Pathology Peter M. Sadow 2015 CHK SHELVES
311 Escape from Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West Blaine Harden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
328 Essential Med Notes 2013 Curtis Woodford 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
100 Essential Neuropharmacology: The Prescriber's Guide Stephen D. Silberstein 2010 CHK SHELVES
631 Essentials Of Environmental Health 2nd Robert H. Friis 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
998 Essentials of Health Care Finance 8th Edition William O. Cleverley (Author),‎ James O. Cleverley (Author) 2018 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
999 Essentials of Health Care Marketing 4th Edition Eric N. Berkowitz (Author) 2017 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
896 Essentials Of Medical Genetics For Health Professionals Laura M. Gunder McClary 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
642 Essentials of Surgical Pediatric Pathology Marta C. Cohen 2015 CHK SHELVES
475 Essentials of Tortoise Medicine and Surgery John Chitty, Aidan Raftery 2013 CHK SHELVES
782 Esuss fables จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
603 EURO ล่มสลาย :เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลก GAVIN HEWITTE รติพร ชัยปิยะพร แปล 2014 CHK SHELVES
437 Every Day Is Game Day: The Proven System of Elite Performance to Win All Day, Every Day Mark Verstegen 2014 CHK SHELVES
803 Everyday story ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก