ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
235 e-book on Experimental Stress Analysis Prof. K. Ramesh 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
715 Eco Living Chris van Uffelen 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
213 Einstein Gravity in a Nutshell A. Zee 2013 CHK SHELVES
524 Embryos under the Microscope: The Diverging Meanings of Life Jane Maienschein 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
870 Endocrine Pathology Peter M. Sadow 2015 CHK SHELVES
311 Escape from Camp 14: One Man's Remarkable Odyssey from North Korea to Freedom in the West Blaine Harden 2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
328 Essential Med Notes 2013 Curtis Woodford 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
100 Essential Neuropharmacology: The Prescriber's Guide Stephen D. Silberstein 2010 CHK SHELVES
631 Essentials Of Environmental Health 2nd Robert H. Friis 2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
896 Essentials Of Medical Genetics For Health Professionals Laura M. Gunder McClary 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
642 Essentials of Surgical Pediatric Pathology Marta C. Cohen 2015 CHK SHELVES
475 Essentials of Tortoise Medicine and Surgery John Chitty, Aidan Raftery 2013 CHK SHELVES
782 Esuss fables จ่าพิชิต ขจัดพาลชน 2015 ส่งห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์พิจาณา
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
603 EURO ล่มสลาย :เปิดโปงเบื้องลึกของวิกฤติยูโรโซน เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนหลายล้านชีวิตทั่วโลก GAVIN HEWITTE รติพร ชัยปิยะพร แปล 2557 CHK SHELVES
437 Every Day Is Game Day: The Proven System of Elite Performance to Win All Day, Every Day Mark Verstegen 2014 CHK SHELVES
803 Everyday story ภูมิชาย บุญสินสุข 2014 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
513 Evidence Based Color Atlas of Obstetrics & Gynecology Richa Saxena 2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
75 Evolution: Making Sense of Life Carl Zimmer 2012 CHK SHELVES
193 Evolution's Witness: How Eyes Evolved Ivan R Schwab 2011 CHK SHELVES
357 Exercise Biochemistry Vassilis Mougios 2006 CHK SHELVES
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
254 Extranodal Lymphomas Judith A. Ferry 2011 Download Fulltext
176 Extreme Birds : The World's Most Extraordinary and Bizarre Birds Dominic Couzens 2011 CHK SHELVES
256 Eye Pathology: An Atlas and Text Ralph C. Eagle Jr. 2011 CHK SHELVES
746 Fantastic Cosmetic for Men: หล่อสร้างได้สไตล์เกาหลี คิมมีกยอง 2556 ไม่ผ่านการพิจารณา
343 Female Serial Killers: How and Why Women Become Monsters Vronsky, Peter 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
288 Fetal Therapy: Scientific Basis and Critical Appraisal of Clinical Benefits Mark D. Kilby, et al. 2013 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
131 Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey Joy Palmer, Liora Bresler, David Cooper 2001 CHK SHELVES