ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
1011 เทคนิคโน้มน้าวใจด้วยการฟัง ไม่ใช่การพูด Yuka Tanimoto (ยุกะ ทะนิโมะโตะ) หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1012 Miracle Morning ทุกสิ่งในชีวิตจะดีขึ้น เมื่อตื่นเช้า Hal Elrod (ฮัล เอลรอด) หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
1008 Silent Sales Machine Jim Cockrum 11-Aug-17 ห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
947 ลำนำรักจันทราเคียงวารี ฉาง, เหลียน (Zhang Lian) 1885 ดำเนินการจัดซื้อ
955 The Successful Match 2017 : Rules for Success in the Residency Match Rajani Katta 1905 ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์จัดซื้อ
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968 หอสมุดฯ กำลังดำเนินการจัดซื้อ
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
447 The conformation of biological macromolecules Cantor and Paul R. Schimmel 1980 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
533 Introduction to Rock Mechanics Richard E. Goodman 1989 ไม่ผ่านการพิจารณา
144 The Court of the Lion Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1990 ไม่ผ่านการพิจารณา
145 Deception: A Novel of Mystery and Madness in Ancient China Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1994 out of print
893 How to be a more successful language learner Joan Rubin & Irene Thompson 1994 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
56 Track Geotechnology and Substructure Management J. Waters and E. Selig 1995 CHK SHELVES
344 Sexual Homicide: Patterns and Motives Ressler, Robert K. 1995 ไม่ผ่านการพิจารณา
273 Leading an Inspired Life Jim Rohn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณา
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
1005 The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯ
296 Relearning to See: Improve Your Eyesight Naturally Thomas Quackenbush 1997 CHK SHELVES
672 Pathology of Infectious Diseases (2Vol/Set) Daniel H Connor 1997 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
297 Health and Environmental Risk Analysis: Fundamentals With Applications Joseph F. Louvar, B. Diane Louvar 1998 ไม่ผ่านการพิจารณา
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
651 Practical Atlas of Pseudomalignancy Salam Z. Al-Sam 1998 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ส่งให้ห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณา
58 Foundation Design: Principles and Practices 2nd Edition Donald P. Coduto 2000 CHK SHELVES
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
232 Digital Photoelasticity Professor K. Ramesh 2000 CHK SHELVES
412 Growing Civil Society: From Nonprofit Sector to Third Space Jon Van Til 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
421 Neurobiology of Spinal Cord Injury Robert G. Kalb MD, Stephen M. Strittmatter MD, PhD 2000 CHK SHELVES
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี