ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
697 Relearning to See Thomas Quackenbush 2000 CHK SHELVES
130 Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present Day Liora Bresler (Editor), David Cooper (Editor), Joy Palmer (Editor) 2001 CHK SHELVES
131 Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey Joy Palmer, Liora Bresler, David Cooper 2001 CHK SHELVES
554 A manual for wildlife radio tagging Robert Kenward 2001 Download Fulltext
793 Neighbouring Nobel: The History of Thirteen Danish Nobel Prizes Henry Nielsen, Keld Nielsen 2001 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
13 The Eye: Basic Sciences in Practice John V. Forrester 2002 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
21 Synesthesia: A Union of the Senses Richard E. Cytowic 2002 CHK SHELVES
282 Spinal Cord Trauma: Regeneration, Neural Repair and Functional Recovery L. McKerracher, G. Doucet and S. Rossignol 2002 ไม่ผ่านการพิจารณา
432 Skeletal Muscle: Pathology, Diagnosis and Management of Disease Victor R. Preed 2002 out of print
808 The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teaching by Exploring the Biology of Learning James E. Zull 2002 Download Fulltext
856 Understanding Bestiality and Zoophilia - Soft Cover Hani Miletski 2002 ส่งห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
95 Sharing Expertise: Beyond Knowledge Management Mark S. Ackerman, Volkmar Pipek, Volker Wulf 2003 CHK SHELVES
207 Men's Health: The Book of Muscle Lou Schuler, Ian King 2003 CHK SHELVES
214 Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity Sean Carroll 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
234 The Five People You Meet in Heaven Mitch Albom 2003 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
576 The Anthropology of Space and Place: Locating Culture Setha M. Low (Editor), Denise Lawrence-Zúñiga (Editor) 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
605 รวมบทวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และคำสั่งศาลปกครอง บรรเจิด สิงคะเนติ 2003 ไม่ผ่านการพิจารณา
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
921 ปฐพีวิทยา นิยม บุญพิคำ 2003 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
36 Neural Stem Cells: Development and Transplantation Jane E. Bottenstein (Editor) 2004 Download Fulltext
60 China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty Charles Benn 2004 CHK SHELVES
98 Characterization of Porous Materials and Powders: Surface Area, Pore Size and Density Lowell, Shields, Thomas and Thommes 2004 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
247 Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect David W. Orr 2004 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
313 Men's Hairdressing Maurice Lister 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
924 ดวงใจพญาเหยี่ยว อินตรา 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
55 The Ultimate Guide to Network Marketing Joe Rubino 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
68 Periodization Training for Sports Tudor Bompa 2005 CHK SHELVES
246 Place-based Education: Connecting Classrooms & Communities David Sobel and James Tylor and The Center for Ecoliteracy (2005) 2005 out of stock
321 CLAMP North Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา