ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
989 Fractures of the Facial Skeleton Michael Perry 2015 โปรดติดต่อห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วยตนเอง
1003 Te Linde's Operative Gynecology Eleventh Edition Howard W Jones III MD (Author),‎ John A Rock MD (Author) 2015 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
2018 Hoffbrand's Essential Haematology A. Victor Hoffbrand and Paul A. H. Moss 2015 มีบริการแล้วที่ห้องสมุด
720 Human Gross Anatomy Anthony B. Olinger 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
800 Parkour Strength Training: Overcome Obstacles for Fun and Fitness Ryan Ford & Ben Musholt 2016 รอพิจารณา
810 When Breath Becomes Air Kalanithi, Paul 2016 CHK SHELVES
822 WHO Classification of Tumours of the Urinary System and Male Genital Organs International Agency for Research on Cancer 2016 CHK SHELVES
826 Barnhill s Dermatopathology Challenge Garrett Desman 2016 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
853 Hematopathology George Fedoriw 2016 CHK SHELVES
854 Non-Neoplastic Pulmonary Pathology Sanjay Mukhopadhyay 2016 CHK SHELVES
859 Deskbound : Standing Up to a Sitting World Kelly Starrett 2016 CHK SHELVES
862 Joint Mobilization/Manipulation: Extremity and Spinal Techniques, 3e Susan L. Edmond 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัดพิจารณา
868 Atlas of Anatomy, 3rd ed Anne M Gilroy 2016 CHK SHELVES
869 Pearls and Pitfalls in Neoplastic Dermatopathology Ophelia E. Dadzie 2016 CHK SHELVES
880 Medicine Morning Report Rajkumar Dasgupta 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
881 Teaching Rounds Navin Kumar 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
887 Motivational Interviewing in Nutrition and Fitness Dawn Clifford PhD, Laura Curtis MS RD 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
890 Salivary Gland Neoplasms P.J. Bradley 2016 ส่งให้ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพิจารณา
891 Biopsy Interpretation of the Bladder (3rd ed) Jonathan Epstein 2016 CHK SHELVES
897 The Survival Doctor's Complete Handbook James Hubbard 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
904 Postgraduate Hematology A VICTOR HOFFBRAND et al 2016 Download Fulltext
907 The Routledge Companion to Philosophy in Organization Studies Raza Mir 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
908 Analytical Separation Science, 5 Volume Set 1st Edition Jared Anderson, Alain Berthod, Veronica Pino, Apryll M. Stalcup 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
912 วิศวกรรมไมโครเวฟ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
913 The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage (Routledge Companions) Peter Davis 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
914 History, Heritage and Archaeology: An Introduction Andrew Pickering 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
915 เพียงหนึ่งใจ เซินไป๋เซ่อ 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
925 Human of New York Stories : เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก Brandon Stanton 2016 ไม่ผ่านการพิจารณา
926 Leong's Manual of Diagnostic Antibodies for Immunohistology Runjan Chetty 2016 CHK SHELVES
929 Neoplastic Dermatopathology David S. Cassarino 2016 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด