ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
618 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ เล่ม 8 บันทึกเขียนกรรม อัยย์ CHK SHELVES
619 The last fantasy return (10 เล่ม) แสงจันทร์ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
639 If the Universe Is Teeming with Aliens WHERE IS EVERYBODY Fifty Solutions to the Fermi Paradox and the Problem of Extraterrestrial Life Stephen Web ไม่ผ่านการพิจารณา
664 Parkour des origines a la pratique David Belle มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
666 The Shulgin Index, Volume One: Psychedelic Phenethylamines and Related Compounds Alexander T. Shulgin มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
667 Narcotic Plants William A. Emboden ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
668 Murder, Magic, and Medicine John Mann มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
788 สุดยอดนักเคมีโลก สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
789 อารยธรรมสุดยอด สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
790 สุดยอดนักชีววิทยา สุทัศน์ ยกส้าน มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
791 กำเนิดสปีชีส์ (THE ORIGIN OF SPECIES) นำชัย ชีววิวรรธน์ มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
843 The Will To Power Friedrich Nietzsche ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
844 Beyond Good and Evil Friedrich Nietzsche ส่งห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 1 / 2554 CHK SHELVES
6 คลินิกหุ้นมือใหม่ ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 1 / 2555 CHK SHELVES
3 สาขาอาชีพแห่งอนาคต 3 (FUTURE CAREER FUTURE EDUCATION) วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ 1 / 2555 CHK SHELVES
7 ความลับของจิ๋นซีฮ่องเต้ หลี่ไคหยวน 1 / 2555 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 1/2554 CHK SHELVES
4 THE TOP JOB SECRET อาชีพเงินล้าน ที่คนไทยยังไม่รู้จัก พิเชฐ เจียรมณีทวีสิน 2/2555 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
247 Earth in Mind: On Education, Environment, and the Human Prospect David W. Orr (Jul 30, 2004) มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
637 Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution Francis Fukuyama (May 1, 2003) CHK SHELVES
245 The Failure of Environmental Education (And How We Can Fix It) by Charles Saylan and Daniel T. Blumstein (May 25, 2011) CHK SHELVES
873 The Routledge Handbook of Religions and Global Development Emma Tomalin £150.00 CHK SHELVES
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 1. 2010/ 2.2011/ 3.2011/ 4.2010/ 5.2010/ 6.2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
487 Sport Performance Serie: 1.Developing Speed 2.Developing Agility and Quickness National Strength & Conditioning Association 1.2013 2.2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
752 TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N3 คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) 1'/2557 CHK SHELVES
754 TRY! เตรียมสอบวัดระดับ JLPT N1 (1 BK./1 CD-ROM) คณาจารย์สถาบันวัฒนธรรมแห่งเอเชีย (ABK) 1'/2557 CHK SHELVES
963 Greek Mathematical Thought and the Origin of Algebra Jacob Klein 1968
932 Existential-phenomenological Alternatives for Psychology Ronald S. Valle & Mark King 1979 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
447 The conformation of biological macromolecules Cantor and Paul R. Schimmel 1980 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...