ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
533 Introduction to Rock Mechanics Richard E. Goodman 1989 ไม่ผ่านการพิจารณา
144 The Court of the Lion Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1990 ไม่ผ่านการพิจารณา
145 Deception: A Novel of Mystery and Madness in Ancient China Eleanor Cooney, Daniel Altieri 1994 out of print
56 Track Geotechnology and Substructure Management J. Waters and E. Selig 1995 CHK SHELVES
344 Sexual Homicide: Patterns and Motives Ressler, Robert K. 1995 ไม่ผ่านการพิจารณา
273 Leading an Inspired Life Jim Rohn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณา
948 Basic Physics: A Self-Teaching Guide, 2nd Edition Karl F. Kuhn 1996 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
1007 The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 1996
296 Relearning to See: Improve Your Eyesight Naturally Thomas Quackenbush 1997 CHK SHELVES
672 Pathology of Infectious Diseases (2Vol/Set) Daniel H Connor 1997 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
142 Empress of China: Wu Ze Tian Cheng-An Chiang (Author), Xu De Yuan (Illustrator) 1998 CHK SHELVES
439 Language Processing and Second Language Development Manfred Pienemann 1998 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
651 Practical Atlas of Pseudomalignancy Salam Z. Al-Sam 1998 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
940 Libretti of Mozart's Completed Operas, Vol. 2 Nico Castel 1998 ส่งให้ห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยดุริยางคศิลป์พิจารณา
58 Foundation Design: Principles and Practices 2nd Edition Donald P. Coduto 2000 CHK SHELVES
177 etched in stones Dimitri Eann 2000 ไม่ผ่านการพิจารณา
232 Digital Photoelasticity Professor K. Ramesh 2000 CHK SHELVES
412 Growing Civil Society: From Nonprofit Sector to Third Space Jon Van Til 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
421 Neurobiology of Spinal Cord Injury Robert G. Kalb MD, Stephen M. Strittmatter MD, PhD 2000 CHK SHELVES
586 LARGE (C>=24) POLYCYCLIC AROMATICHYDROCARBONS: CHEMISTRY AND ANALYSIS (HC) FETZER, J.C. 2000 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
697 Relearning to See Thomas Quackenbush 2000 CHK SHELVES
130 Fifty Modern Thinkers on Education: From Piaget to the Present Day Liora Bresler (Editor), David Cooper (Editor), Joy Palmer (Editor) 2001 CHK SHELVES
131 Fifty Major Thinkers on Education: From Confucius to Dewey Joy Palmer, Liora Bresler, David Cooper 2001 CHK SHELVES
554 A manual for wildlife radio tagging Robert Kenward 2001 Download Fulltext
793 Neighbouring Nobel: The History of Thirteen Danish Nobel Prizes Henry Nielsen, Keld Nielsen 2001 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
794 The Nobel Prize: A History of Genius, Controversy, and Prestige Burton Feldman 2001 นำเสนอคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณา
13 The Eye: Basic Sciences in Practice John V. Forrester 2002 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
21 Synesthesia: A Union of the Senses Richard E. Cytowic 2002 CHK SHELVES
432 Skeletal Muscle: Pathology, Diagnosis and Management of Disease Victor R. Preed 2002 out of print
808 The Art of Changing the Brain: Enriching the Practice of Teaching by Exploring the Biology of Learning James E. Zull 2002 Download Fulltext