ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
856 Understanding Bestiality and Zoophilia - Soft Cover Hani Miletski 2002 ส่งห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติพิจารณา
284 Clinics in Laboratory Medicine (online journal), volume 22-33 (4 issues/volume) - 2002-2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
207 Men's Health: The Book of Muscle Lou Schuler, Ian King 2003 CHK SHELVES
214 Spacetime and Geometry: An Introduction to General Relativity Sean Carroll 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
576 The Anthropology of Space and Place: Locating Culture Setha M. Low (Editor), Denise Lawrence-Zúñiga (Editor) 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
792 A Century of Nobel Prize Recipients: Chemistry, Physics, and Medicine Francis Leroy 2003 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดเลือก
36 Neural Stem Cells: Development and Transplantation Jane E. Bottenstein (Editor) 2004 Download Fulltext
60 China's Golden Age: Everyday Life in the Tang Dynasty Charles Benn 2004 CHK SHELVES
98 Characterization of Porous Materials and Powders: Surface Area, Pore Size and Density Lowell, Shields, Thomas and Thommes 2004 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
313 Men's Hairdressing Maurice Lister 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
924 ดวงใจพญาเหยี่ยว อินตรา 2004 ไม่ผ่านการพิจารณา
285 Primary Care: Clinics in Office Practice (online journal), volume 31-40 (4 issues/volume) - 2004-2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
997 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2004-2016
998 diary of a wimpy kid (box set 10 เล่ม) ๋๋Jeff kinney 2004-2016
55 The Ultimate Guide to Network Marketing Joe Rubino 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
68 Periodization Training for Sports Tudor Bompa 2005 CHK SHELVES
246 Place-based Education: Connecting Classrooms & Communities David Sobel and James Tylor and The Center for Ecoliteracy (2005) 2005 out of stock
321 CLAMP North Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
322 CLAMP South Side Clamp 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
509 Colorectal Tumors: Atlas of Large Section Histopathology Tibor Tot 2005 search.ebscohost.com
701 Proceedings of 2005 ISES World Solar Congress Goswami, D.Y. 2005 ไม่ผ่านการพิจารณา
775 Determining the Economic Value of Water Concepts and Methods Robert A. Young 2005 ส่งห้องสมุดคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์พิจารณา
14 The Complete Book of Core Training Kurt, Brett, & Mike Brungardt 2006 CHK SHELVES
88 Clinical Neuropathology: Text and Color Atlas Catherine, M.D. Haberland 2006 CHK SHELVES
260 Clinical Radiology Made Ridiculously Simple Hugue Ouellette 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
274 The Treasury of Quotes Jim Rohn 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
314 Haircutting and Styling Milady 2006 ไม่ผ่านการพิจารณา
357 Exercise Biochemistry Vassilis Mougios 2006 CHK SHELVES
450 The Kawa Model: Culturally Relevant Occupational Therapy Michael Iwama; Charles Christiansen; M. Carolyn Baum 2006 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
474 Insects: Their Natural History and Diversity Stephen Marshall 2006 CHK SHELVES