ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
309 Japanese from Zero! vol.1-4 George Trombley, Yukari Takenaka 2006-2013 ไม่ผ่านการพิจารณา
42 Get Talking Chinese DK Publishing 2007 CHK SHELVES
43 Tuttle Learning Chinese Characters Alison Matthews 2007 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
73 Wu Zhao: China's Only Female Emperor N. Harry Rothschild 2007 CHK SHELVES
74 The collection of men's hairstyles Semenova L V 2007 out of stock
94 The Deep: The Extraordinary Creatures of the Abyss Claire Nouvian 2007 CHK SHELVES
170 The Ultimate Basic Training Guidebook Michael Volkin 2007 CHK SHELVES
269 Go for No! Yes is the Destination, No is How You Get There Richard Fenton,Andrea Waltz 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
294 Sea Monsters: Prehistoric Creatures of the Deep Michael Everhart 2007 CHK SHELVES
337 The Lady in the Painting Claudia Ross 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
342 ทาสกุหลาบ Zita Law 2007 CHK SHELVES
343 Female Serial Killers: How and Why Women Become Monsters Vronsky, Peter 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
433 Tumors of the Pancreas Ralph H. Hruban 2007 CHK SHELVES
449 Cardiovascular Physiology Mosby Physiology Monograph Series Matthew N. Levy 2007 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
587 Tumors of the Adrenal Glands and Extraadrenal Paraganglia Ernest E. Lack 2007 ไม่ผ่านการพิจารณา
942 It’s Not What You Sign, It’s How You Sign It: Politeness in American Sign Language Jack Hoza 2007 CHK SHELVES
336 Tales and Traditions: Readings in Chinese Literature Series vol.1-4 Yun Xiao et al. 2007-2010 CHK SHELVES
690 Tales and Traditions (vol.1-4) Yun Xiao 2007-2010 CHK SHELVES
19 Yokai Attack!: The Japanese Monster Survival Guide Hiroko Yoda 2008 CHK SHELVES
41 Guerrilla Multilevel Marketing: Jay Levinson et al 2008 CHK SHELVES
51 How You Can Profit from Credit Cards Curtis E. Arnold 2008 CHK SHELVES
67 Building the Gymnastic Body: The Science of Gymnastics Strength Training Christopher Sommer 2008 out of stock
72 The Complete Guide to Navy Seal Fitness Stewart Smith USN 2008 CHK SHELVES
87 นางพญามือเปื้อนเลือด รศ.ดร.บรรพต กำเนิดศิริ 2008 out of stock
125 Muscle Boys: Gay Gym Culture Erick Alvarez 2008 CHK SHELVES
171 Leather Boys G A Hauser, Stephanie Vaughan 2008 CHK SHELVES
182 Integrated Chinese 1. Level 1, Part 1 / 2.Level 1, Part 2 Yuehua Liu 2008 CHK SHELVES
259 Disease: The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers Mary Dobson 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
332 Changing Relationships Malcolm Brynin (Editor), John Ermisch (Editor) 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
567 Linking Architecture and Education: Sustainable Design of Learning Environments Anne Taylor 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...