ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
167 จะเกิดอะไรในรอบ 100 ปี : พยากรณ์โลกวันนี้ถึงปี 2100 ฟรีดแมน, จอร์ช 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
168 Playing Dirty G A Hauser, Stephanie Vaughan 2010 CHK SHELVES
183 Integrated Chinese 2. 1. Level 2, Part 1/ 2. Level 2, Part 2 2010 CHK SHELVES
197 born to be หมออนามัย นภดล ทองอร่าม 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี
209 The Men's Health Big Book of Food & Nutrition Joel Weber, Mike Zimmerman 2010 CHK SHELVES
220 Grow Fruit Alan Buckingham 2010 CHK SHELVES
249 ผู้หญิงลดได้ ผู้ชายลดดี วรต มโนสิทธิศักดิ์ 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
258 Fundamentals of Biomedical Science Series 1.Andrew Blann/ 2.Nessar Ahmed/ 3.Behdad Shambayati/ 4.Michael Ford/ 5.Angela Hall/ 6.Hedley Glencross 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
270 The System: How to Build a Large, Successful Network Organization Don Failla , Nancy Failla 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
278 Atlas of the Canine Brain O S Adrianov, Kenneth E Domino 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
292 Microcosmos Brandon Broll 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
336 Tales and Traditions: Readings in Chinese Literature Series vol.1-4 Yun Xiao et al. 2010 CHK SHELVES
352 Recognition Receptors in Biosensors (Hardback) Mohammed Zourob, Souna Elwary, Ali Khademhosseini 2010 Download Fulltext
353 Nanostructured Materials for Electrochemical Biosensors (Nanotechnology Science and Technology Series) (Hardback) Umasankar Yogeswaran, S. Ashok Kumar, Shen-ming Chen 2010 CHK SHELVES
356 100 Journeys for the Spirit Pico Iyer 2010 CHK SHELVES
360 Life: Extraordinary Animals, Extreme Behaviour Martha Holmes 2010 CHK SHELVES
369 ความสุขของกะทิ ตอน โลกใบเล็ก งามพรรณ เวชชาชีวะ 2010 CHK SHELVES
375 Campbell's Pathophysiology Notes John Campbell 2010 CHK SHELVES
434 TUMORS OF THE MEDIASTINUM Yukio, M.D. Shimosato 2010 CHK SHELVES
466 Fundamentals of University Mathematics C M McGregor, et al. 2010 CHK SHELVES
471 แนวพินิจใหม่ในสื่อสารศึกษา กาญจนา แก้วเทพ 2010 CHK SHELVES
473 Blood Sacraments Todd Gregory 2010 CHK SHELVES
492 Mythical Beasts of Japan Koichi Yumoto 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
566 Language Function: An Introduction to Pragmatic Assessment and Intervention for Higher Order Thinking and Better Literacy Ellyn Lucas Arwood 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
589 Tumors of the Cervix, Vagina, and Vulva Robert J. Kurman 2010 CHK SHELVES
609 ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชน ปรีดี พนมยงค์ 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
621 อยากยิ่งใหญ่ต้องใจหิน Itsuka Kadokawa 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
650 Non-Neoplastic Diseases of the Central Nervous System David N Louis 2010 CHK SHELVES
660 Number Theory A Lively Introduction with Proofs James Pommersheim 2010 CHK SHELVES
665 The New HR Analytics : Predicting the Economic Value of Your Company s Human Capital Investments Fitz-enz, Jac 2010 Download Fulltext