ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
182 Integrated Chinese 1. Level 1, Part 1 / 2.Level 1, Part 2 Yuehua Liu 2008 CHK SHELVES
259 Disease: The Extraordinary Stories Behind History's Deadliest Killers Mary Dobson 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
332 Changing Relationships Malcolm Brynin (Editor), John Ermisch (Editor) 2008 ไม่ผ่านการพิจารณา
567 Linking Architecture and Education: Sustainable Design of Learning Environments Anne Taylor 2008 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
588 Tumors of the Salivary Glands Gary L. Ellis 2008 สำนักพิมพ์แจ้ง out of print
734 Phenotypic and Genotypic Diagnosis of Malignancies Muin S A Tuffaha 2008 Download Fulltext
852 WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissue The International Agency for Research on Cancer 2008 CHK SHELVES
894 the last lecture Randy Pausch, Jeffrey Zaslow 2008 CHK SHELVES
585 Remembering Simplified Hanzi: Book 1-2 James W. Heisig 2008, 2012 CHK SHELVES
692 Remembering Simplified Hanzi (vol.1-2) James W. Heisig 2008-2012 CHK SHELVES
693 Remembering Traditional Hanzi (vol.1-2) James W. Heisig 2008-2012 CHK SHELVES
283 Surgical Pathology Clinics (online journal), volume 1-6 (4 issues/volume) - 2008-2013 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
26 Atlas of Clinical Neurology Roger N. Rosenberg 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
33 Dermatopathology: The Basics Smoller, Bruce R. 2009 Download Fulltext
39 Ultrastructural Pathology: The Comparative Cellular Basis of Disease Norman F. Cheville 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
47 The Development and Structure of Conscience Willem Koops (Editor), Daniel Brugman (Editor), Tamara J. Ferguson (Editor), Andries F. Sanders (Editor) 2009 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
70 Supertraining Yuri Verkhoshansky 2009 out of stock
81 What is a p-value anyway? 34 Stories to Help You Actually Understand Statistics Andrew J. Vickers 2009 CHK SHELVES
99 The Element: How Finding Your Passion Changes Everything Ken Robinson 2009 CHK SHELVES
127 The Naked Man: A Study of the Male Body Desmond Morris 2009 out of stock
128 Queen, Empress, Concubine: Fifty Women Rulers from the Queen of Sheeba to Catherine The Great Claudia Gold 2009 out of stock
192 Prehistoric Life: The Definitive Visual History of Life on Earth DK Publishing 2009 CHK SHELVES
218 Wicked Plants: The Weed That Killed Lincoln's Mother and Other Botanical Atrocities Amy Stewart 2009 CHK SHELVES
235 e-book on Experimental Stress Analysis Prof. K. Ramesh 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
239 The Manga Guide to Electricity Kazuhiro Fujitaki 2009 CHK SHELVES
241 The Manga Guide to Calculus Hiroyuki Kojima 2009 CHK SHELVES
248 Developmental Neurobiology Greg Lemke 2009 CHK SHELVES
267 Battle Royale Koushun Takami 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
271 The Next Evolution of Marketing Bob Gilbreath 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
272 The 45 Second Presentation that Will Change Your Life Don Failla 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา