ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
670 AFTER SHOCK วิกฤติการเงินสะท้านโลก ศุภวุฒิ สายเชื้อ 2010 สำนักพิมพ์แจ้ง out of stock
675 Biopsy Interpretation of the Bladder Jonathan I. Epstein 2010 CHK SHELVES
690 Tales and Traditions (vol.1-4) Yun Xiao 2010 CHK SHELVES
696 How Learning Works Susan A. Ambrose 2010 CHK SHELVES
741 Melanocytic Tumors of the Skin David E. Elder 2010 CHK SHELVES
744 The Lymphoid Neoplasm Ian Magrath 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
831 Molecular Quantum Mechanics 5th Edition Peter W. Atkins Ronald S. Friedman 2010 หอสมุดฯ จัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
850 Opera De Cribro John Friedlander, Henryk Iwaniec 2010 ส่งห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา
863 Tumors of the Cervix, Vagina, and Vulva Robert J. Kurman 2010 CHK SHELVES
866 Melanocytic Tumors of the Skin David E. Elder 2010 CHK SHELVES
896 Essentials Of Medical Genetics For Health Professionals Laura M. Gunder McClary 2010 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
905 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2010 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
906 การแปลภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ วรัชญ์ ครุจิต 2010 เสนอซ้ำ
920 การปรับปรุงพันธุ์พืช ดร.สุทัศน์ ศรีวัฒนพงศ์ 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรี
943 Maitland's Clinical Companion : An Essential Guide for Students Maitland, G.D. (Geoffrey Douglas) 2010 CHK SHELVES
5 IMARKETING 10.0 :10 กลยุทธ์การตลาดออนไลน์เขย่าโลก วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ และคณะ 2011 CHK SHELVES
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 2011 CHK SHELVES
10 Rosai and Ackerman's Surgical Pathology (2 vol./set) Juan Rosai MD 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
15 Origami 5: Fifth International Meeting of Origami Science, Mathematics, and Education Patsy Wang-Iverson 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
16 Origami Design Secrets: Mathematical Methods for an Ancient Art Robert J. Lang 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
17 The Men's Health Diet: Stephen Perrine 2011 CHK SHELVES
18 The Men's Health Big Book of 15-Minute Workouts Selene Yeager 2011 CHK SHELVES
20 The Mind's Eye Oliver Sacks 2011 CHK SHELVES
22 Wednesday Is Indigo Blue: Discovering the Brain of Synesthesia Richard E. Cytowic, David M. Eagleman , Dmitri Nabokov 2011 CHK SHELVES
24 The Cerebellum: Brain for an Implicit Self Masao Ito 2011 CHK SHELVES
32 Skin Care: Beyond the Basics Mark Lees 2011 CHK SHELVES
37 Bacteria: The Benign, the Bad, and the Beautiful Trudy M. Wassenaar 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
38 The Art & Science of Cytopathology Richard Mac DeMay 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
44 Learning Chinese The Easy Way Level 1 Sam Song 2011 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะวิทย์
45 Learning Chinese The Easy Way Level 2 Sam Song 2011 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...