ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
291 The Bizarre and Incredible World of Plants Wolfgang Stuppy 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
293 Super Vision: A New View of Nature Ivan Amato 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
376 Campbell's Physiology Notes John Campbell 2009 สนพ.แจ้งหนังสือ out of stock
386 ขงจื่อ จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน ชุนหลี่ 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
411 Hybrid Church in the City: Third Space Thinking Christopher Baker 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
413 Communicating in the Third Space Karin Ikas, Gerhard Wagner 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
423 Benign and Reactive Conditions of Lymph Node and Spleen Dennis P. O'Malley et al. 2009 CHK SHELVES
424 Non-Neoplastic Disorders of Bone Marrow Kathryn Foucar et al. 2009 CHK SHELVES
431 Congenital Heart Defects, Simplified Linda Wilson (Editor) 2009 CHK SHELVES
451 PTEXAM: The Complete Study Guide Scott M. Giles 2009 ไม่ผ่านการพิจารณาจากห้องสมุดคณะกายภาพบำบัด
476 Turtles of the United States and Canada Carl H. Ernst 2009 CHK SHELVES
490 The Mythical Creatures Bible Brenda Rosen 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
495 รวยได้ ไม่ต้องเอาถ่าน Robert Shemin 2009 CHK SHELVES
704 Children and Childhood in World Religions Primary Sources and Texts Don S. Browning (Editor), Marcia J. Bunge 2009 ไม่ผ่านการพิจารณา
742 Hereditary Tumors Heike Allgayer 2009 Download Fulltext
335 Grammar Workbooks: 1.Basic Chinese // 2.Intermediate Chinese // 3.Basic Japanese // 4.Intermediate Japanese 1,2 Yip Po-Ching et al. // 3,4 Shoko Hamano et al. 2009-2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
30 Handbook of Pediatric Autopsy Pathology Enid Gilbert-Barness, Diane E. Debich-Spicer 2010 CHK SHELVES
34 Nuclear Receptors Current Concepts and Future Challenges Bunce, Chris M.; Campbell, Moray J. (Eds.) 2010 Download Fulltext
40 Do Due Diligence: Cutting Through The Crap in Network Marketin Greg Hartmann 2010 CHK SHELVES
62 I Wish I Worked There!: A Look Inside the Most Creative Spaces in Business Kursty Groves 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
77 Thinking Mathematically Robert F. Blitzer 2010 CHK SHELVES
80 Advances in Surgical Pathology: Lung Cancer Philip T. Cagle 2010 CHK SHELVES
83 Practical Research and Evaluation A Start-to-Finish Guide to Practitioners Lena Dahlberg and Colin McCaig 2010 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
100 Essential Neuropharmacology: The Prescriber's Guide Stephen D. Silberstein 2010 CHK SHELVES
109 The Brain: An Introduction to Functional Neuroanatomy Charles Watson 2010 CHK SHELVES
111 Physical Therapy Prescriptions for Musculoskeletal Disorders Grant Cooper 2010 CHK SHELVES
121 Nordstrom Guide to Men's Everyday Dressing tom Julian 2010 ไม่ผ่านการพิจารณา
137 Artemisia of Caria Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
138 Isabella of Castile Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES
139 Nur Jahan of India Bridges, Shirin Yim 2010 CHK SHELVES