ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
157 สร้างเว็บ Mobile Application ด้วย Dreamweaver CS6 จีระสิทธิ์ อึ้งรัตนวงศ์ มีนาคม 2556 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
949 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง = Reinforced concrete design (Strenght design method : SDM) วินิต ช่อวิเชียร พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554 ดำเนินการจัดซื้อ
925 Human of New York Stories : เรื่องรัก เรื่องเศร้า เรื่องเล่าชาวนิวยอร์ก Brandon Stanton พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559 ไม่ผ่านการพิจารณา
1 McKee's Pathology of the Skin (2 volume set) J. Eduardo Calonje Ed. 4/2012 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
2 Atlas of Human Anatomy Mark Nielsen Ed. 11 CHK SHELVES
893 How to be a more successful language learner Joan Rubin & Irene Thompson c1994. ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาฯ จัดซื้อ
408 OMICS: Applications in Biomedical, Agricultural, and Environmental Sciences Debmalya Barh, Vasudeo Zambare, Vasco Azevedo 41359 CHK SHELVES
35 Neural Stem Cells Weiner, Leslie P. (Ed.) 2nd ed., 2008 Download Fulltext
957 บิลลี่ มิลลิแกน ชาย 24 บุคลิก แดเนียล คีย์ส 2560 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
877 โฮมฟิตเนส 10 นาที ชเวซองโจ 2559 CHK SHELVES
878 ฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก สอนวิธีคิด เล่มที่ 1-2 เหวย์ ซิ่วอิง 2559 มีให้บริการแล้วที่หอสมุดกลาง
912 วิศวกรรมไมโครเวฟ บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ 2559 ดำเนินการจัดซื้อ
958 การสาธารณสุข:มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำงานยุคโลกาภิวัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา แก้วอนุชิต 2559 เสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณา
996 รอบรู้ดูดาว คู่มือชมฟ้าสำหรับคนไทย อารี สวัสดี 2559
638 ทุติยอสูร อลินา 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
683 ไวยากรณ์จีนระดับต้น เมชฌ สอดส่องกฤษ 2558 CHK SHELVES
726 วิธีรับมือกับตัวเขมือบความตั้งใจในตัวคุณ MARCO VON MUNCHHAUSEN 2558 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
728 THE TALK WITH A MEDITERRANEAN RICH ปาร์กจงจี 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
729 Choose yourself นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี 2558 CHK SHELVES
731 MASTERMIND: HOW TO THINK LIKE SHERLOCK HOLMES มาเรีย คอนนิโควา 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
733 พันล้าน สร้างเองได้ ปิยพันธ์ วงศ์ยะรา 2558 CHK SHELVES
756 FORGOTTEN ENGLISH CONVERSATION กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ 2558 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
757 ฟัง พูด อ่าน เขียน แปลภาษาอังกฤษ กองบรรณาธิการเอ็มไอเอส 2558 CHK SHELVES
758 คังซี จอมจักรพรรดิต้าชิง เล่ม 3 เอ้อเยว่เหอ 2558 CHK SHELVES
759 แค่วันละ 1 นาทีเปลี่ยนสายตาแย่ให้กลับเป็นเยี่ยม คนโนะ เซชิ 2558 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
760 THE LIFE-CHANGING MAGIC OF TIDYING UP คนโด มาริเอะ 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
761 การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ ภาค 2 ตอนที่ 5 คราสสีเลือด อัยย์ 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
763 PREPOSITION จำง่าย ใช้ได้ 450 สถานการณ์ โยษิตา สิทธิชล 2558 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด...
784 แสนรัก อยุทธ์ 2558 ไม่ผ่านการพิจารณา
836 บิเบลีย บันทึกไขปริศนาแห่งร้านหนังสือ เล่ม 3 ตอน คุณชิโอริโกะกับสายสัมพันธ์ที่ไม่เลือนหาย เอน มิคามิ 2558 CHK SHELVES