ผลการสั่งซื้อ (Result)

Id Title Author Year Status
122 Metrosexual Code xiao P lao shi 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
722 Atlas of Practical Genitourinary Pathology Ximing Yang 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
1006 Plant Sanitation for Food Processing and Food Service, Second Edition 2nd Edition Y.H. Hui 2017 ห้องสมุดวิทยาเขตราชวิถี ดำเนินการจัดซื้อ
971 Sinus Floor Elevation: Avoiding Pitfalls Using Cone-beam CT Yasuhiro Nosaka 2014 มีให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
172 Origami Architecture: Papercraft Models of the World's Most Famous Buildings Yee 2011 CHK SHELVES
132 Cixi "The Dragon Empress" Yim, Natasha 2011 CHK SHELVES
211 The Art of the Japanese Sword: The Craft of Swordmaking and its Appreciation Yoshindo Yoshihara, Leon Kapp, Hiroko Kapp 2012 CHK SHELVES
182 Integrated Chinese 1. Level 1, Part 1 / 2.Level 1, Part 2 Yuehua Liu 2008 CHK SHELVES
1011 เทคนิคโน้มน้าวใจด้วยการฟัง ไม่ใช่การพูด Yuka Tanimoto (ยุกะ ทะนิโมะโตะ) หอสมุดฯ ดำเนินการจัดซื้อ
434 TUMORS OF THE MEDIASTINUM Yukio, M.D. Shimosato 2010 CHK SHELVES
690 Tales and Traditions (vol.1-4) Yun Xiao 2010 CHK SHELVES
336 Tales and Traditions: Readings in Chinese Literature Series vol.1-4 Yun Xiao et al. 2010 CHK SHELVES
70 Supertraining Yuri Verkhoshansky 2009 out of stock
910 Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods Yvonne Salfinger and Mary Lou Tortorello 2015 ดำเนินการจัดซื้อ และพร้อมให้บริการแล้วที่ห้องสมุด
723 The Art of Skin Health Restoration and Rejuvenation Zein E. Obagi 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
342 ทาสกุหลาบ Zita Law 2007 CHK SHELVES
575 Head and Neck Cytohistology Zubair W. Baloch 2014 CHK SHELVES
163 Pathology Review Zu-hua Gao 2013 CHK SHELVES
610 65 ปี เกียรติขจร เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
417 ฟัง พูด อ่าน เขียน จีนกลาง เขมมภัคค์ ชินสมุทร 2013 CHK SHELVES
459 สำเร็จได้เพราะไม่ทำ DO NOTHING! เจ.คีท เมอร์นิกัน 2014 ไม่ผ่านการพิจารณา
8 ยอดตุลาการราชวงศ์ซ่ง 3 เฉียนหลินเซิน 2011 CHK SHELVES
915 เพียงหนึ่งใจ เซินไป๋เซ่อ 2016 ไม่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ
548 ไขปัญหา ภาษาญี่ปุ่น แปล๊ก แปลก เดวิด เทน, อากิโกะ นางาโอะ 2014 CHK SHELVES
625 สอนเก่ง สอนเป็น เท็ตสึยะ ยาสุโคชิ 2011 ไม่ผ่านการพิจารณา
393 คัมภีร์หุ้นห่านทองคำ เล่ม 1-6 เทพ รุ่งธนาภิรมย์ 2012 CHK SHELVES
1010 360 CONCEPTS IN BIOLOGY PART 1 (สรุปชีววิทยา สำหรับนักเรียน ม.ปลาย) เทพชัย โชติมณี 2560 ห้องสมุดวิทยาเขตกาญจนบุรีพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติจัดซื้อ
820 GUARDIAN CROPORATION NEXT เล่ม1-2 เนบิวลา 2013 คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือฯพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติการจัดซื้อ
143 Speak English with American Slang เบญจมินทร์ ตันกิตติกร 2011 CHK SHELVES
771 วิชาความรวยของมนุษย์เงินเดือนที่โรงเรียนไม่เคยสอน เปี่ยมศักดิ์ คุณากรประทีป 2015 CHK SHELVES